Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Īstenotie projekti
Ēkas "Tetera nams" daļēja atjaunošana
Projekta nosaukums:

Ēkas "Tetera nams" daļēja atjaunošana.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi»

Projekta mērķis:

Fasādes atjaunošanas darbi, t.sk., ēkas jumta seguma nomaiņa.

Projekta pamatojums:

Tetera nams atrodas Brīvības un Stabu ielas krustojumā un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Nams celts pagājušā gadsimta sākumā, 1912. gadā, pēc A.Vanaga projekta un ir nacionālā romantisma un jūgendstila apvienojuma paraugs. Sākotnēji projekts tika veidots kā īres nams ar veikalu galeriju rindu pirmajā stāvā. Ritot laikam, nama fasāde bija cietusi no pilsētas piesārņojuma un citiem ārējiem faktoriem, tādēļ VNĪ nolēma atjaunot nama fasādes krāsojumu un ēkas tehniskā stāvokļa stabilizācijai nomainīt jumta segumu.

Plānotie nama fasādes atjaunošanas darbi ietver:

  • fasādes attīrīšanu, izmantojot paņēmienus, kas saudzē un nebojā oriģinālo materiālu. Virsmu tīrīšanai izmantojot gan rokas instrumentus, gan attīrīšanu ar ūdens strūklu;
  • trūkstošo un bojāto profilējumu un dekoratīvo elementu izgatavošanu un atjaunošanu pēc uz vietas esošajiem analogiem paraugiem;
  • granīta plākšņu attīrīšana 1.stāva līmenī un bojāto vietu restaurācija;
  • dzegu un to reljefu dekoru restaurēšanu, vienlaicīgi pārbaudot to noturību un enkuru stiprinājumu atjaunošanu.
Notikumi, termiņi un projekta statuss:
  • Līdz 2014. gada. 1.decembrim  veikta Tetera nama fasādes apdares arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija;
  • 2015.gada 7.aprīlī noslēgts Līgums par ēkas "Tetera nams" projektēšanas un autoruzraudzības veikšanu.
  • 2015.gada. 30.aprīlī pabeigta fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde, projekts saskaņots un akceptēts VKPAI un Rīgas pilsētas Būvvaldē;
  • 2015 gada. 1.jūlijā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Būvuzņēmums Restaurators” un  uzsākti būvniecības darbi;
  • 2015. gada. 21.decembrī pabeigti Tetera Nama, Rīgā, Brīvības ielā 61, fasādes vēsturiskā krāsojuma atjaunošanas un jumta seguma nomaiņas darbi.
Telpu platība:

8552,80 m2

Projekta kopējās izmaksas:

579 770.00 EUR