Realizētie projekti
Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja ēku ugunsdzēšanas sistēmu rekonstrukcija
Projekta nosaukums:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ēku Palasta ielā 2, 4, Rīgā, 
Herdera laukumā 4, Rīgā, ugunsdzēšanas sistēmu rekonstrukcija.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Projekta mērķis:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpu ugunsdzēšanas sistēmu (stacionārā gāzes ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka atklāšanas signalizācija, balss izziņošanas sistēma, evakuācijas vadības un kontroles sistēma) rekonstrukcija.

Projekta pamatojums:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās veikta nolietoto un normatīvo aktu prasībām neatbilstošo ugunsdzēšanas sistēmu (stacionārā gāzes ugunsdzēšanas sistēma, ugunsgrēka atklāšanas signalizācija, balss izziņošanas sistēma, evakuācijas vadības un kontroles sistēma) rekonstrukcija. Minēto sistēmu rekonstrukcija nodrošina ugunsdrošības prasības muzeja telpās (darba telpās, koplietošanas telpās, arhīvos, bibliotēkās, dokumentu un citu krājumu telpās, arheoloģijas telpās, izstāžu zālēs u.c.). 

Notikumi, termiņi un projekta statuss:
  • 02.09.2011. noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību;
  • 05.03.2012. izstrādāts tehniskais projekts;
  • 23.04.2013. noslēgts līgums par rekonstrukcijas būvdarbiem;
  • 22.01.2014. pabeigti rekonstrukcijas būvdarbi.
Projekta kopējā platība:

Kopējā lietderīgā platība 5613,2 kvadrātmetri.

Projektējamā platība 5613,2  kvadrātmetri.

Projekta kopējās izmaksas:

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība – 3628,32 EUR;

Rekonstrukcijas būvdarbi – 505 427,56 EUR.