Realizētie projekti
Administratīvās ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī energoefektivitātes paaugstināšana
Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.4.2.1.2/16/I/002 “Administratīvās ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu:

 

Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi» 2017.gada 11.aprīli noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.4.2.1.2/16/I/002 “Administratīvās ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Projekta mērķis:

Sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā administratīvā ēkā Jūras ielā 34, Ventspilī, veicot ārējo sienu siltināšanu.

Projekta galvenās darbības:

Ēkas fasādes un gala sienu siltināšana.

Projekta plānotais ilgums:

3 mēneši (būvniecības procesa ilgums ir 11 mēneši).

Projekta plānotie kopējie izdevumi:

137 258.79 EUR

Projekta plānotie rezultāti:

Nosiltinātas ēkas fasādes un gala sienas. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta īstenošanas bija 160,1 kWh/m2 gadā, pēc projekta īstenošanas tiek plānots 54,8 kWh/m2 gadā pie vidējās svērtās aprēķina temperatūras 18° C. Primārās enerģijas gada patēriņa plānotais samazinājums 84,76 MWh gadā.

 

Informācija izplatīta 2017.gada 31.maijā

Projekta noslēgums:

2017.gada jūnijā pabeigta projekta īstenošana.