Realizētie projekti
Rīgas pils rekonstrukcija un restaurācija
Projekta nosaukums:

Rīgas pils priekšpils (I kārta) un kastelas (konventa) (II kārta) rekonstrukcija un restaurācija, Pils laukumā 3, Rīgā.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Galvenais būvdarbu veicējs:

Pilnsabiedrība "SBRE".

Tehniskā projekta autors:

Rīgas pils priekšpils (I kārtas) tehniskā projekta autors pilnsabiedrība "Pils projekts".

Projekta mērķis:

Rekonstruēt un restaurēt Rīgas pils priekšpils (atbilstoši pielāgotam tehniskajam projektam, novēršot 20.06.2013. notikušā ugunsgrēka sekas) un kastelas (konventa) daļas.

Notikumi, termiņi un projekta statuss:
 • 2012.gada decembris - uzsākti Rīgas pils priekšpils (I kārtas) būvniecības darbi;
 • 2013.gada maijs - pabeigti demontāžas darbi – demontētas starpsienas, griesti, grīdas un inženierkomunikācijas;
 • 2013.gada jūnijs - Rīgas pilī izceļas ugunsgrēks; VNĪ un būvnieks SBRE vienojas par ugunsgrēka seku likvidēšanu un darbu grafika izmaiņām;
 • 2013.gada jūlijs - pabeigta visu pagaidu jumtu izbūve, aktīvi norisinās ugunsgrēka seku likvidēšanas darbi;
 • 2014.gada jūnijs - panākta vienošanās ar būvnieku par līdzekļu ieskaitīšanu nodrošinājuma kontā, kas nozīmē, ka ugunsgrēka seku likvidēšana tiks veikta par būvnieka līdzekļiem; pabeigti pils žāvēšanas darbi;
 • 2014.gada jūlijs - pabeigta Sv. Gara torņa restaurācija;
 • 2014.gada oktobris - pabeigta ēkas inženiertehnisko komunikāciju atjaunošana;
 • 2014.gada oktobris - metu konkursā izvēlēts Rīgas pils kastelas (II kārta) atjaunošanas projektētājs - pilnsabiedrība "Rīgas pils kastelas projekts" (SIA "MARK ARHITEKTI", SIA "SUDRABA ARHITEKTŪRA", SIA "H2E" apvienība);
 • 2014.gada novembris - pabeigta pastāvīgā jumta konstrukciju un seguma izbūve, turpinās iekšdarbi;
 • 2015.gada februāris - pabeigta apjomīga Rīgas pils priekšpils pamatkonstrukciju un inženierkomunikāciju izbūve; norit telpu sagatavošana apdares darbiem. Aktīvākais rekonstrukcijas-restaurācijas posms norisinās iekštelpās;
 • 2015.gada marts - uzsākts Rīgas pils konventa vārtu portāla ciļņu "Madonna ar bērnu" un "Volters fon Pletenbergs" restaurācijas projekts, kas paredz oriģinālu noņemšanu, konservēšanu eksponēšanai un kopiju izgatavošanu un uzstādīšanu oriģinālu vietā;
 • 2015.gada aprīlis – Aktīvi notiek rekonstrukcijas – restaurācijas darbi iekštelpās;
 • 2015.gada augusts – Veikta Rīgas pils kompleksa pamatu vertikālo deformāciju novērošana;
 • 2015.gada augusts – Uzsākta saruna/sadarbība ar Rīgas pilsētas būvvaldi (būvinspektoriem), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), Rīgas ūdeni un citiem komunikāciju turētājiem, lai laicīgi iepazīstinātu ar objektu;
 • 2015.gada augusts – pabeigta Ģerboņu zāles restaurācija;
 • 2015.gada septembris – pabeigta Baltās zāles restaurācija;
 • 2015.gada septembris – pabeigti Svina torņa fasādes remontdarbi;
 • 2015.gada oktobris – veikta Rīgas pils laukuma asfaltēšana;
 • 2015.gada oktobris – Rīgas pils priekšpilī ir pabeigta svētku zāles tematisko gleznojumu uzstādīšana;
 • 2015.gada oktobris – Pagarinātas būvatļaujas līdz 2015.gada 20.decembrim;
 • 2015.gada decembris – Iesniegts apliecinājums Rīgas pilsētas būvvaldē par būvobjekta gatavību ekspluatācijai;
 • 2015.gada 18.decembris –Rīgas pilsētas būvvalde paraksta apliecinājumu un pieņem objektu ekspluatācijā.
Projekta kopējā platība:

Priekšpils – 7485,8 kvadrātmetri.

Austrumu piebūve - 2035 kvadrātmetri.

Kopā: 9520,8 kvadrātmetri.

Projekta kopējās izmaksas:

Rīgas pils priekšpils (I kārta) restaurācija un rekonstrukcija - 34,1 miljoni eiro;

Rīgas pils kastelas daļas (II kārta) restaurācija un rekonstrukcija - 20,4 miljoni eiro.