Realizētie projekti
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu depo būvniecība
Projekta nosaukums:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu depo būvniecība A.Kronvalda ielā 52, Cēsīs.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Galvenais būvdarbu veicējs:

SIA "Modus būve".

Projekta mērķis:

Nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas  darbiniekus ar darbam un tehnikas novietošanai piemērotām telpām. 

Projekta pamatojums:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas funkciju veikšanai, nepieciešamajām mūsdienu sanitārajām un higiēnas prasībām atbilstošu darba telpu nodrošināšanai.

Notikumi, termiņi un projekta statuss:
  • 2012.gada aprīlī pabeigti VUGD depo ēku projektēšanas darbi. Skiču un tehnisko projektu izstrādājis arhitektu birojs SIA „Nams” no 16.02.2011. līdz 03.04.2012.
  • Pabeigta iepirkuma procedūra VUGD depo ēku jaunbūves būvdarbu iepirkumam;
  • 2013.gada maijā noslēgts līgums ar SIA „Modus būve” par būvniecības darbu veikšanu. Būvniecības darbi veikti no 24.05.2013. līdz 01.12.2014. (18 mēneši);
  • 2014.gada decembrī objekts nodots ekspluatācijā.
Projekta kopējā platība:

Projektētā platība 3416 kvadrātmetri (t.sk., transformatora apakšstacijas platība 15 kvadrātmetri).

Projekta kopējās izmaksas:

4,2 miljoni EUR.