Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iznomā
Rīga, Svētes iela2 / Valdeķu iela 15
Zemes gabala platība - 382.72 m2
35,00 EUR
Publicēts 20.04.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 074 2049
Būvju/telpu platība - 18 m2
Zemes gabala platība - 382.72 m2
Maksimālais nomas termiņš - līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā uz 1 gadu
Stāvs: 1 no 1
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
35,00 EUR (bez PVN)
Informācija par izsoli
Datums: 03.05.2017
Laiks: 10:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/19215/20160314140613_Nekustamā īpašuma nomas līgums _privāto tiesību subjektiem.pdf
files/ads/19215/20160314140721_Pretendentu pieteikuma iesniegums.pdf
files/ads/19215/20160314140731_Zemes_robežu_plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nekustamā īpašuma darījumu konsultante
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nekustamā īpašuma darījumu konsultante
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 35,00 EUR (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Svētes iela2 / Valdeķu iela 15

Nav nomas tiesību pretendentu.