Iznomā
Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Dzirnavu 7 - Nr.1, Nr.2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
0,45 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 20.04.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9690 008 0174 004
Būvju/telpu platība - 58.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 01.06.2022
Cena - 0,45 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
26,19 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Telpā var ievilkt elektrību, nav ūdens apgādes un kanalizācijas, nav apkures.
Informācija par izsoli
Datums: 02.05.2017
Laiks: 10:00
Valmieras cietums, faktiskā adrese: Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Dokumenti lejupielādei
files/ads/19216/20170420164722_NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMA PROJEKTS.docx
files/ads/19216/20170420164813_Zemes nomas līguma projekts.docx
files/ads/19216/20170420164822_Pielikums Nr.1 NTNL.docx
files/ads/19216/20170420164823_Pielikums Nr.1 ZL.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Valmieras cietuma juriste Inese Ābele, tālr.64281473, ievp.gov.lvinese.abele
Lietošanas mērķis
Noliktavas telpas
Cena
Cena - 0,45 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 26,19 EUR (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Dzirnavu 7 - Nr.1, Nr.2

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Augstākās nomas piedāvātājs: Aigars Ločmelis, EUR 0,57 par 1 kv/m (bez PVN).

Līguma noslēgšanas termiņš: 30.05.2017.

Kontaktpersona: Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietuma juriste Inese Ābele, tālr.64281473, ievp.gov.lvinese.abele