Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iznomā
Rīga, Krišjāņa Barona iela 99 Autostāvvietu noma (kopā 6 stāvvietas)
Zemes gabala platība - 15 ha
40,00 EUR
Publicēts 19.05.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 027 2014
Zemes gabala platība - 15 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā -
40,00 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nekustamā īpašuma (zemesgabala daļas) noma, Krišjāņa Barona ielā 99, kadastra Nr.0100 027 2014, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2014 daļas automašīnas(u) novietošanai (turpmāk - Objekts), kas iezīmētas Autostāvvietas novietojuma dabā plānā. Kopā iznomāšanai piedāvāti 6 nomas Objekti (autostāvvietas). Vienas autostāvvietas aptuvenā platība ir 15m2.
Informācija par izsoli
Datums: 31.05.2017
Laiks: 10:00
Vaļņu ielā 28, Rīgā
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Izsole notiek saskaņā ar pielikumā esošo Izsoles nolikumu.

Par izsoles dalībnieku var būt tikai fiziska vai juridiska persona, kurai uz izsoles dienu ir noslēgts telpu nomas/apakšnomas līgums ar VAS ”Valsts nekustamie īpašumi”, par telpu nomu objektā Krišjāņa Barona ielā 99, Rīga un nav nomas vai komunālo maksājumu parādu pret VAS ”Valsts nekustamie īpašumi”.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/19554/20150721115417_Autostāvvietas lietošanas noteikumi.pdf
files/ads/19554/20150721115417_Kr. Barona 99_Robežplāns.pdf
files/ads/19554/20161021134553_Barona ielas 99_stāvvietu plāns.jpg
files/ads/19554/20170519163754_IZSOLES_NOLIKUMS_Autostavvietas_Rīga_Barona_30.05.2017.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Zemes bez apbūves tiesībām
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 40,00 EUR (bez PVN)

Rezultāti


Noslēgts līgums par Iznomā Rīga, Krišjāņa Barona iela 99 Autostāvvietu noma (kopā 6 stāvvietas)

Nomnieks: SIA "ABP" noslēdz līgumu par par stāvvietu nr. 10

Līguma noslēgšanas datums: 13.06.2017

Līguma darbības termiņš līdz: 31.05.2023


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Krišjāņa Barona iela 99 Autostāvvietu noma (kopā 6 stāvvietas)

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "ABP" piedāvāja augstāko nomas maksu par stāvvietu.

Līguma noslēgšanas termiņš: 14.06.2017.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000