Iznomā
Bauskas novads, Codes pagasts, ''Codes meži''
Zemes gabala platība - 2.3 ha
85,13 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 17.07.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4052 004 0471
Zemes gabala platība - 2.3 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
85,13 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Izmantošanas mērķis - lauksaimnieciskā ražošana.
Iznomāšanas nosacījumi
Noma par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Solvita Dubere
26399796
s.dubere@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 85,13 EUR (bez PVN)

Rezultāti


Noslēgts līgums par Iznomā Bauskas novads, Codes pagasts, ''Codes meži''

Nomnieks: Gints Punka

Līguma noslēgšanas datums: 11.09.2017

Līguma darbības termiņš līdz: 11.09.2023


Publicēts lēmums par Iznomā Bauskas novads, Codes pagasts, ''Codes meži''

Pārdots