Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iznomā
Rīga, Brīvības iela 96 - Tirdzniecības telpas ēkas 1.stāvā
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
7,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 17.07.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 028 0049 001
Būvju/telpu platība - 59.3 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā tirdzniecības telpas ēkas 1.stāvā, telpu gr.003, telpas Nr.1-6, ar kopējo platību 59,3m2 (skat.pievienoto telpu plānu).
Informācija par izsoli
Datums: 26.07.2017
Laiks: 10:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/20256/20160211144343_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/20256/20160211144540_Pretendentu pieteikuma iesniegums.pdf
files/ads/20256/20170717112145_Brīvības iela 96_1.stāva telpu plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 7,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Noslēgts līgums par Iznomā Rīga, Brīvības iela 96 - Tirdzniecības telpas ēkas 1.stāvā

Nomnieks: SIA "Toristils" noslēdz līgumu par ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 01000280049001 pirmā stāva telpu grupas 01000280049001003 telpām no Nr.1-6 ar kopējo platību 59,30 kvm

Līguma noslēgšanas datums: 07.08.2017

Līguma darbības termiņš līdz: 31.07.2022


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības iela 96 - Tirdzniecības telpas ēkas 1.stāvā

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "Toristils" piedāvāja augstāko nomas maksu par ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 01000280049001 pirmā stāva telpu grupas 01000280049001003 telpām no Nr.1-6 ar kopējo platību 59,30 kvm

Līguma noslēgšanas termiņš: 09.08.2017.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000