Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iznomā
Rīga, Stabu iela 18 - Biroja telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
5,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.08.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 022 0019
Būvju/telpu platība - 38.8 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 2 no 5
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā 2.stāva telpu Nr.17 un Nr.18 ar kopējo platību 38,80 kvm.
Telpa pieejama ne ātrāk kā ar 31.08.2017.
Informācija par izsoli
Datums: 23.08.2017
Laiks: 10:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/20537/20170811140047_Telpu_nomas_līguma_paraugs.pdf
files/ads/20537/20170811140056_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .pdf
files/ads/20537/20170811140104_Stabu iela 18_telpu plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 5,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Noslēgts līgums par Iznomā Rīga, Stabu iela 18 - Biroja telpas

Nomnieks: Dagnija Graudiņa noslēdz līgumu par 2.stāva telpu Nr.17 un Nr.18 ar kopējo platību 38,80 kvm.

Līguma noslēgšanas datums: 04.09.2017

Līguma darbības termiņš līdz: 31.08.2022


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Stabu iela 18 - Biroja telpas

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Dagnija Graudiņa piedāvāja augstāko nomas maksu par 2.stāva telpu Nr.17 un Nr.18 ar kopējo platību 38,80 kvm.

Līguma noslēgšanas termiņš: 06.09.2017.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000