Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iznomā
Rīga, Ganību dambis 26/Rāmuļu iela 1
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
1,65 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.08.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 014 0064
Būvju/telpu platība - no 15 m2 Līdz 2344.6 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1,2 no 3 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Ēkai lit. 005
1.stāvs ražošanas/noliktavu telpas
2.stāvs(un starpstāvs)noliktavu telpas

Ēkai lit. 005
1.stāvs ražošanas/noliktavu telpas, Telpas Nr.79 līdz Nr.92 ar kopējo platību 504 m2.

Ēkas lit.005 1.stāva telpas nr.26, telpu gr.010 telpas 1,2. Kā arī 2.stāva telpa nr.30
Iznomā lit.005 telpu gr.004 2.stāva telpas nr.17,nr.18 ar kopējo platību 60m2


Brīvo telpu plānus skat. publikācijas pielikumā.
Informācija par izsoli
Datums: 23.08.2017
Laiks: 10:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/20538/20150116121914_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/20538/20150128141908_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014).pdf
files/ads/20538/20160810121940_1st_starpstāvs (3).jpg
files/ads/20538/20161117134631_Ganību_dambis_1.stāvā _005.jpg
files/ads/20538/20161117134631_Ganību_dambis26_005.jpg
files/ads/20538/20161117134632_Ganību dambis_starpstāvs_005.jpg
files/ads/20538/20170125175257_Ganību dambis_lit.005_1.stāva plāns.jpg
files/ads/20538/20170125175257_Ganību dambis_lit.005_2.stāva plāns.jpg
files/ads/20538/20170406153313_Ganību_dambis_2st_005.jpg
files/ads/20538/20170811143342_Ganību dambis 005.jpg
files/ads/20538/20170816144540_Ganību dambis_005 starpstāvs.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Ražošanas telpas
Cena
Cena - 1,65 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Noslēgts līgums par Iznomā Rīga, Ganību dambis 26/Rāmuļu iela 1

Nomnieks: SIA GVR noslēdz līgumu par 1.stāva (starpstāva) telpu Nr.25, ar kopējo platību 15,3m2

Līguma noslēgšanas datums: 05.09.2017

Līguma darbības termiņš līdz: 01.09.2022


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Ganību dambis 26/Rāmuļu iela 1

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA GVR piedāvāja augstāko nomas maksu par 1.stāva (starpstāva) telpu Nr.25, ar kopējo platību 15,3m2

Līguma noslēgšanas termiņš: 06.09.2017.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000