Iznomā
Jēkabpils, Katoļu iela 10
Zemes gabala platība - 506 m2
0,65 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 12.10.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5601 002 4114
Būvju/telpu platība - 97.6 m2
Zemes gabala platība - 506 m2
Maksimālais nomas termiņš - līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā uz 1 gadu
Stāvs: 1 no 1
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā zemes gabalu ar garāžu ēku (002)
Informācija par izsoli
Datums: 25.10.2017
Laiks: 10:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/21267/20170706142547_Nekustamā īpašuma nomas līguma paraugs (3).pdf
files/ads/21267/20170706142554_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .pdf
files/ads/21267/20170706143053_Katoļu iela 10_kadastrs.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Cena
Cena - 0,65 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Jēkabpils, Katoļu iela 10

Nav nomas tiesību pretendentu.