Iznomā
Rundāles novads, Svitenes pagasts, "Smaidas"
Zemes gabala platība - 7.2 ha
860 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 14.11.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4088 004 0100
Zemes gabala platība - 7.2 ha
Maksimālais nomas termiņš - ne mazāk kā 5 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
860 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Apgrūtinājumi:
Ceļa servitūta teritorija;
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;
Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām.

Papildus informācija:
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 70
Iznomāšanas nosacījumi
Noma par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Zemes fonds.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/21666/20171114101256_Veidlapa pieteikums_zemes nomai-v2.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 860 EUR (bez PVN)