Iznomā
Rīga , Kaļķu iela 24 - Tirdzniecības telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
12,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 14.11.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 002 0010
Būvju/telpu platība - 779.3 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 4 gadi
Stāvs: 1,2,3 no 5
Cena - 12,00 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
9 351,60 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā tirdzniecības telpas Kaļķu ielā 24, Rīgā, ar kopējo platību 779,3 kv.m, (1.stāva telpas no Nr.1-8 ar kopējo platību 190,50 kv.m., 2.stāva telpas no Nr.9-24 ar kopējo platību 424,50 kv.m. un 3.stāva telpas no Nr.25-37 ar kopējo platību 164,30 kv.m.)
Objekts tiek iznomāts tirdzniecības, pakalpojumu, spēļu zāles, kazino vajadzībām. (Objekts netiek iznomāts ēdināšanas pakalpojumam, kas ietver ēdienu gatavošanu Objektā).

Objekta nosacītā (sākuma) nomas maksa:
par telpām - 9351,60 EUR/mēnesī (EUR 12,00 par 1 kv.m. mēnesī), kam papildus jāmaksā komunālie maksājumi, NĪ apsaimniekošanas, apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi un PVN.

Izsoles dalībniekiem līdz 2017.gada 27.novembrim (ieskaitot) jāpārskaita VNĪ kontā - AS ”SEB Banka” Rīdzenes filiāles konts nr. LV22UNLA0002200609436 – nodrošinājuma summa EUR 20000,00 apmērā ar atzīmi ”Nekustamā īpašuma Kaļķu ielā 24, Rīgā, nomas izsoles nodrošinājums”.

Pārsolīšanas summa jeb solis – EUR 389,65 (EUR 0,50 par 1 kv.m.).
Informācija par izsoli
Datums: 29.11.2017
Laiks: 10:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Pirmā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Visi nomas pretendenti (turpmāk – Pretendenti) ar šī konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) var iepazīties un to saņemt bez maksas valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Vaļņu ielā 28 (2.stāvs) līdz 2017.gada 27.novembrim plkst.18.00.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē līdz 2017.gada 27.novembrim (ieskaitot) plkst.18:00 ir jāiesniedz VNĪ šādi dokumenti:
Juridiskām personām:
• VNĪ adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt īpašumu Kaļķu ielā 24, Rīgā, atbilstoši izsoles nolikumam (Pielikums nr.1);
• nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;
• pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

Fiziskajām personām:
• VNĪ adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt īpašumu Kaļķu ielā 24, Rīgā, atbilstoši izsoles nolikumam; (Pielikums nr.1);
• Personas apliecinoša dokumenta dati, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs;
• nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;
• Ja izsolē piedalās pilnvarotā persona, tad jāiesniedz notariāli apstiprināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu)

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek 2017.gadā, 29.novembrī, plkst. 09:45, Rīgā, Vaļņu ielā 28, VNĪ biroja telpās, 3.stāva zālē. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegts dalībnieka kārtas numurs.

Izsole notiks 2017.gada 29.novembrī, pulksten 10.00, Vaļņu ielā 28, Rīgā, VNĪ, 3.stāva zālē.


Dokumenti lejupielādei
files/ads/21668/20171114135402_1.stāva telpu plāns.jpg
files/ads/21668/20171114135402_2.stāva telpu plāns.jpg
files/ads/21668/20171114135403_3.stāva telpu plāns.jpg
files/ads/21668/20171123135100_Izsoles nolikums_Kaļķu iela 24_Rīga_25.10.2017.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 12,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 9 351,60 EUR (bez PVN)

Rezultāti


Noslēgts līgums par Iznomā Rīga , Kaļķu iela 24 - Tirdzniecības telpas

Nomnieks: SIA "Alfor" noslēdz līgumu par tirdzniecības telpāmar kopējo platību 779,3 kv.m, (1.stāva telpas no Nr.1-8 ar kopējo platību 190,50 kv.m., 2.stāva telpas no Nr.9-24 ar kopējo platību 424,50 kv.m. un 3.stāva telpas no Nr.25-37 ar kopējo platību 164,30 kv.m.)

Līguma noslēgšanas datums: 20.12.2017

Līguma darbības termiņš līdz: 29.11.2021


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga , Kaļķu iela 24 - Tirdzniecības telpas

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "Alfor" piedāvāja augstāko nomas maksu par tirdzniecības telpāmar kopējo platību 779,3 kv.m, (1.stāva telpas no Nr.1-8 ar kopējo platību 190,50 kv.m., 2.stāva telpas no Nr.9-24 ar kopējo platību 424,50 kv.m. un 3.stāva telpas no Nr.25-37 ar kopējo platību 164,30 kv.m.)

Līguma noslēgšanas termiņš: 14.12.2017.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000