Iznomā
Jelgava, Akadēmijas iela 19
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
3,11 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 14.11.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0900 006 0089 001
Būvju/telpu platība - 13.1 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 029
Maksimālais nomas termiņš - 12 gadi
Stāvs: 2 no 10 Ir lifts
Cena - 3,11 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
40,74 EUR (bez PVN)
Informācija par izsoli
Datums: 23.11.2017
Laiks: 10:00
Pieteikumu iesniegšana līdz 2017.gada 22. novembra plkst. 16.00, Jelgavas pilī, Lielajā ielā 2, 197. kabinetā, un pieteikumu atvēršana Jelgavas pilī, Lielajā iela 2, 185. kab.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Jāiesniedz:
1. Uzņēmuma / Privātpersonas bankas rekvizīti
2. Uzņēmumu pārstāvja pases kopiju/Privātpersonas pases kopija
3. Iesniegums

Pieteikums netiek pieņemts no personām, kuras nav izpildījušas līgumsaistības ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam.
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot:
1) iesniedzēja nosaukumu,
2) adresi,
3) nomas objektu,
4) izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildīts pieteikums (iesniegums), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/21669/20171114135918_nomas līgums_ projekts.docx
files/ads/21669/20171114135936_Akadēmijas _19_13.1 .PDF
files/ads/21669/20171114140019_Pretendentu pieteikuma iesniegums.PDF
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Daiga Jakoviča
63005642
daiga.jakovica@llu.lv
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,11 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 40,74 EUR (bez PVN)

Rezultāti


Noslēgts līgums par Iznomā Jelgava, Akadēmijas iela 19

Nomnieks: SIA TAVS MĒRNIEKS

Līguma noslēgšanas datums: 29.11.2017

Līguma darbības termiņš līdz: 30.11.2022


Publicēts lēmums par Iznomā Jelgava, Akadēmijas iela 19

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA TAVS MĒRNIEKS

Līguma noslēgšanas termiņš: 30.11.2022.