Iznomā
Jelgava, Zemgales prospekts 3 - Saimniecības ēka
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
2,20 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 07.12.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0900 006 0122
Būvju/telpu platība - 19.3 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 3 gadi
Stāvs: 1,2 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā telpu grupas Nr.0900 006 0122 003 001, 2.stāva telpas Nr.18 ar kopējo platību 19,3 kv.m. (skat. pielikumā telpas plānu).

Telpas pieejamas ne ātrāk kā ar 31.12.2017.
Informācija par izsoli
Datums: 21.12.2017
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/21909/20160818152106_Tipveida līgums_.doc
files/ads/21909/20171113174127_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
files/ads/21909/20171113174128_Zemgales prospekts 3_telpu plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Citas ēkas un būves
Cena
Cena - 2,20 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Jelgava, Zemgales prospekts 3 - Saimniecības ēka

Nav nomas tiesību pretendentu.