Iznomā
Jelgavas novads , Vilces pagasts, "Bandenieki - 4"
Zemes gabala platība - 2.8800 ha
105,24 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 07.12.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5490 006 0115
Zemes gabala platība - 2.8800 ha
Maksimālais nomas termiņš - Līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā uz 1 gadu
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
105,24 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Uz zemes gabala atrodas būves:
Kūts Nr 1 atliekas (54900060115001)
Barības virtuves Nr.2 mūru atliekas (54900060115002)
Kūts Nr. 3 mūru atliekas (54900060115003)
Kūts Nr.4 mūru atliekas (54900060115004)
Kūts Nr. 5 mūru atliekas (54900060115005)

Papildus zemes nomas maksai, jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis (zemes kad.vērtība 2016.g. - 7016 EUR)
Informācija par izsoli
Datums: 21.12.2017
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/21910/20161101110329_Nekustamā īpašuma nomas līgums.pdf
files/ads/21910/20161101110544_Bandenieki_Zemesgabals.jpg
files/ads/21910/20171113113526_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Citas zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 105,24 EUR (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Jelgavas novads , Vilces pagasts, "Bandenieki - 4"

Nav nomas tiesību pretendentu.