Iznomā
Liepāja, Kungu 2 - Biroju telpas ēkas 2.stāvā
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
3,90 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 07.12.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 033 0227
Būvju/telpu platība - no 6.9 m2 Līdz 134.7 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 2 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroja telpas Kungu ielas 2, 2.stāvā. Pieejamas telpas dažādās platībās (skat.pievienotos telpu plānus).
Telpas atrodas Liepājas pilsētas centrā (Kungu un Tirgoņu ielu krustojumā). Ēkas tiešā tuvumā atrodas dažāda veida sabiedriskā transporta pieturvietas (tramvaja, autobusa, mikroautobusa un taksometra), kā arī plaša spektra pilsētas infrastruktūra, pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietas (tirdzniecības nams „Kurzeme”, restorāni „Pastnieka Māja” un „Barons Bumbieris”, Liepājas tūrisma informācijas centrs, viesnīca „Līva”, aptiekas, veikali u.c). Telpās atrodas centralizētā pilsētas apkure ar termoregulātoriem uz radiatoriem un ugunsdrošības apsardzes sistēmas. Ēkas sētā atrodas automašīnu stāvlaukums, kur nomnieki var nomāt stāvvietas.
Informācija par izsoli
Datums: 21.12.2017
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/21927/20150126132030_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/21927/20170317120057_Kungu iela 2_biroja telpu plāns.jpg
files/ads/21927/20171113115309_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,90 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Liepāja, Kungu 2 - Biroju telpas ēkas 2.stāvā

Nav nomas tiesību pretendentu.