Pārdod
Rīga, Audēju iela 7
Zemes gabala platība - 470 m2
1 467 700,00 EUR
Publicēts 07.12.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 003 0120
Būvju/telpu platība - 2026.8 m2
Zemes gabala platība - 470 m2
Būvju skaits - 1
Kultūras piemineklis
Cita objektu raksturojoša informācija
Interesenti var iepazīties ar atzinumu par tirgus vērtību.
Informācija par izsoli
Datums: 10.01.2018
Laiks: 14:00
Izsole notiek Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003294758) Rīgā, Vaļņu ielā 28. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgā, Vaļņu ielā 28, darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi nosacījumi
Personām, kuras vēlās piedalīties izsolē, ir jāreģistrējas kā izsoles dalībniekam un līdz reģistrācijas brīdim jāiemaksā drošības nauda 10 % no sākuma cenas un reģistrācijas maksa AS “SEB Banka” Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti. Par nosolīto objektu jānorēķinās viena mēneša laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.
Objektu ir iespējams iegādāties izmantojot darījuma kontu.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 08.01.2018 16:00
Izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa 70 EUR
Dokumenti lejupielādei
files/ads/21928/20150608113929_Riga Audeju 7 buve 001_plani.pdf
files/ads/21928/20170130163330_Pieteikums par piedalisanos izsole.pdf
files/ads/21928/20170523133542_Audeju7_izsoles_noteikumi_pielikumi.pdf
files/ads/21928/20171207161622_Audeju7_Riga_izsoles_noteikumi.pdf
files/ads/21928/20171207163222_Audeju7_Riga_izsoles_noteikumi_6.pielikums.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
67024659; 26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 1 467 700,00 EUR

Rezultāti


Publicēts lēmums par Pārdod Rīga, Audēju iela 7

Nav pārdots.