Iznomā
Rucavas novads, Rucavas pagasts, Valsts mežs Rucava
Zemes gabala platība - 3.29 ha
136,48 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 13.03.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6484 008 0207
Zemes gabala platība - 3.29 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
136,48 EUR gadā (bez PVN)
Iznomāšanas nosacījumi
Noma par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskā ražošana
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Solvita Dubere
26399796
s.dubere@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 136,48 EUR (bez PVN)