Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iznomā
Valkas novads, Ērģemes pagasts, Valsts mežs 9452 013 0041
Zemes gabala platība - 10.4 ha
422 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 16.05.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9452 013 0041
Zemes gabala platība - 10.4 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
422 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Lauksaimniecībā izmantojama zeme 10.4 ha platībā, kas izvietota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94520110201
Iznomāšanas nosacījumi
Noma par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Lāsma Apsīte
26575091
l.apsite@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 422 EUR (bez PVN)