Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iznomā
Skrundas novads, Skrundas pagasts, Klūgu mežs
Zemes gabala platība - 0.75 ha
43,73 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 12.07.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6229 001 0011
Zemes gabala platība - 0.75 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
43,73 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
0.75 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62290090014
Iznomāšanas nosacījumi
Noma par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Baiba Zūna
29489366
b.zuna@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 43,73 EUR (bez PVN)