Iznomā
Rīga, Kaļķu iela 11a - 2.stāvs, biroju telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
6,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 10.08.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0117 002
Būvju/telpu platība - 39.4 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 2 no 6 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā 2. stāva biroju telpas Nr.10 - 13 (39,4 m²).

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā:
1. Apdrošināšana 0,04 EUR/m2
2. Nodokļi (ēka un zeme) 2,06 EUR/m2
Informācija par izsoli
Datums: 23.08.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/25130/20180102162320_Kaļķu iela 11A_2.stāva plāns.jpg
files/ads/25130/20180810231904_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/25130/20180810231904_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/25130/20180810231904_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 6,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Kaļķu iela 11a - 2.stāvs, biroju telpas

Nav nomas tiesību pretendentu.