Iznomā
Jūrmala, Vienības prospekts 19/21 - 32
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
8,35 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 14.09.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1300 007 5104 002
Būvju/telpu platība - 12.3 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 30.09.2020
Stāvs: 1 no 1
Cena - 8,35 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
102,70 EUR (bez PVN)
Informācija par izsoli
Datums: 25.09.2018
Laiks: 14:30
508.kabinetā
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Telpu apskatei, ja nepieciešams, sazināties ar Iznomātāja pārstāvi Ievu Dzirni, tālrunis _29530070
Lietošanas mērķis
Citas ēkas un būves
Cena
Cena - 8,35 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 102,70 EUR (bez PVN)

Rezultāti


Noslēgts līgums par Iznomā Jūrmala, Vienības prospekts 19/21 - 32

Nomnieks: Astrīda Treide

Līguma noslēgšanas datums: 01.10.2018

Līguma darbības termiņš līdz: 30.09.2020


Publicēts lēmums par Iznomā Jūrmala, Vienības prospekts 19/21 - 32

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Par uzvarētāju nomas tiesību izsolē (identifikācijas Nr. SIAJS 2018/7N) pastāvīgā telpu iznomāšanas komisija 2018.gada 25.septembrī atzina Astrīdu Treidi (reģ.nr.21025711515) ar tā piedāvāto nomas maksu mēnesī par 1 m2 - 8.35 EUR bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī sastāda -102.71EUR bez PVN, 12 mēnešos – 1232.52 EUR bez PVN.

Līguma noslēgšanas termiņš: 01.10.2018.

Kontaktpersona: Ilva Dreimane
tel.27055221
epasts: jurmalasslimnica.lvilva.dreimane