Meklēšana
Atlasīt sludinājumus tikai ar FOTO
Rezultātu skaits lapā
Parametriem atbilst: 10119
Iznomā Rīga, Pilsoņu 13, -  15., 32. un A korpusā (1.kārta).
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Pilsoņu 13, - 15., 32. un A korpusā (1.kārta).
Rīga, Pilsoņu 13, - 15., 32. un A korpusā (1.kārta).
27.04.2017.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Informējam, ka par izsoles uzvarētāju sekojošās pozīcijās atzīts:
2.1.1. UAB „Osama” filiāle „OSAMA DISTRIBUTORS”, vien. reģ.Nr. 50003588031, kas nosolījis 400,00 EUR (četri simti eiro 00 centi) bez PVN;
2.1.2. SIA „SANITEX”, vien. reģ.Nr. 40003166842, kas nosolījis 100,00 EUR (divi simti sešdesmit trīs eiro 00 centi) bez PVN;
2.1.3. šajā daļā izsole atzīta par nenotikušu;
2.1.4. UAB „Osama” filiāle „OSAMA DISTRIBUTORS”, vien. reģ.Nr. 50003588031, kas nosolījis 400,00 EUR (četri simti eiro 00 centi) bez PVN;
2.1.5. UAB „Osama” filiāle „OSAMA DISTRIBUTORS”, vien. reģ.Nr. 50003588031, kas nosolījis 124,00 EUR (viens simts divdesmit četri eiro 00 centi) bez PVN;
2.1.6. SIA „Kafijas pasaule”, vien. reģ.Nr. 40103476661, kas nosolījis 163,00,00 EUR (viens simts sešdesmit trīs eiro 00 centi) bez PVN;
2.1.7. SIA „Kafe Serviss”, vien. reģ.Nr. 40003419037, kas nosolījis SIA „Kafe Serviss”, vien. reģ.Nr. 40003419037: 83,00 EUR (astoņdesmit trīs eiro 00 centi) bez PVN;
Ievērojot Izsoles rezultātus, aicinām UAB „Osama” filiāle „OSAMA DISTRIBUTORS”, SIA „SANITEX”, SIA „Kafijas pasaule” un SIA „Kafe Serviss” noslēgt telpu nomas līgumu. Lai saskaņotu telpu nomas līguma projektu un vienotos par līguma noslēgšanas kārtību, lūdzam sazināties ar Juridiskās daļas vadītāju I.Līci (tel.67095313, e-pasts: stradini.lvieva.lice) vai juristu Niklāvu Lūriņu (tel.67069720, e-pasts: stradini.lvniklavs.lurins). Lai vienotos par telpu pieņemšanu – nodošanu un citiem saimnieciskiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M. Mūrnieku (tel.29241603, e-pasts: stradini.lvmartins.murnieks).

Līguma noslēgšanas termiņš: 11.05.2017.

Kontaktpersona: Lai saskaņotu telpu nomas līguma projektu un vienotos par līguma noslēgšanas kārtību, lūdzam sazināties ar Juridiskās daļas vadītāju I.Līci (tel.67095313, e-pasts: stradini.lvieva.lice) vai juristu Niklāvu Lūriņu (tel.67069720, e-pasts: stradini.lvniklavs.lurins). Lai vienotos par telpu pieņemšanu – nodošanu un citiem saimnieciskiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M. Mūrnieku (tel.29241603, e-pasts: stradini.lvmartins.murnieks).

Iznomā Rīga, Pilsoņu 13, 15., 23., 25., 32. un A korpusā (1.kārta).
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Pilsoņu 13, 15., 23., 25., 32. un A korpusā (1.kārta).
Rīga, Pilsoņu 13, 15., 23., 25., 32. un A korpusā (1.kārta).
27.04.2017.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Informējam, ka par izsoles uzvarētāju sekojošās pozīcijās atzīts:
2.1.1. SIA „Tirdzniecības iekārtu serviss”, vien. reģ.Nr. 40003511439, kas nosolījis 521,00 EUR (pieci simti divdesmit viens eiro 00 centi) bez PVN;
2.1.2. SIA „Tirdzniecības iekārtu serviss”, vien. reģ.Nr. 40003511439, kas nosolījis 263,00 EUR (divi simti sešdesmit trīs eiro 00 centi) bez PVN;
2.1.3. SIA „Tirdzniecības iekārtu serviss”, vien. reģ.Nr. 40003511439, kas nosolījis 256,00 EUR (divi simti piecdesmit seši eiro 00 centi) bez PVN;
2.1.4. SIA „Tirdzniecības iekārtu serviss”, vien. reģ.Nr. 40003511439, kas nosolījis 409,00 EUR (četri simti deviņi eiro 00 centi) bez PVN;
2.1.5. SIA „Tirdzniecības iekārtu serviss”, vien. reģ.Nr. 40003511439, kas nosolījis 211,00 EUR (divi simti vienpadsmit eiro 00 centi) bez PVN;
2.1.6. SIA „Tirdzniecības iekārtu serviss”, vien. reģ.Nr. 40003511439, kas nosolījis 666,00 EUR (seši simti sešdesmit seši eiro 00 centi) bez PVN;
2.1.7. SIA „Tirdzniecības iekārtu serviss”, vien. reģ.Nr. 40003511439, kas nosolījis 416,00 EUR (četri simti sešpadsmit eiro 00 centi) bez PVN;
2.1.8. SIA „Tirdzniecības iekārtu serviss”, vien. reģ.Nr. 40003511439, kas nosolījis 416,00 EUR (četri simti sešpadsmit eiro 00 centi) bez PVN
2.1.9. SIA „Tirdzniecības iekārtu serviss”, vien. reģ.Nr. 40003511439, kas nosolījis 416,00 EUR (četri simti sešpadsmit eiro 00 centi) bez PVN
Ievērojot Izsoles rezultātus, aicinām SIA „Tirdzniecības iekārtu serviss” noslēgt telpu nomas līgumu. Lai saskaņotu telpu nomas līguma projektu un vienotos par līguma noslēgšanas kārtību, lūdzam sazināties ar Juridiskās daļas vadītāju I.Līci (tel.67095313, e-pasts: stradini.lvieva.lice) vai juristu Niklāvu Lūriņu (tel.67069720, e-pasts: stradini.lvniklavs.lurins). Lai vienotos par telpu pieņemšanu – nodošanu un citiem saimnieciskiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M. Mūrnieku (tel.29241603, e-pasts: stradini.lvmartins.murnieks).

Līguma noslēgšanas termiņš: 10.05.2017.

Kontaktpersona: Lai saskaņotu telpu nomas līguma projektu un vienotos par līguma noslēgšanas kārtību, lūdzam sazināties ar Juridiskās daļas vadītāju I.Līci (tel.67095313, e-pasts: stradini.lvieva.lice) vai juristu Niklāvu Lūriņu (tel.67069720, e-pasts: stradini.lvniklavs.lurins). Lai vienotos par telpu pieņemšanu – nodošanu un citiem saimnieciskiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M. Mūrnieku (tel.29241603, e-pasts: stradini.lvmartins.murnieks).

Iznomā Liepāja, Graudu iela 50 Autostāvvietu noma (kopā 8 stāvvietas)
Publicēts lēmums par Iznomā Liepāja, Graudu iela 50 Autostāvvietu noma (kopā 8 stāvvietas)
Liepāja, Graudu iela 50 Autostāvvietu noma (kopā 8 stāvvietas)
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Liepāja, Graudu iela  50 - Biroju telpas
Publicēts lēmums par Iznomā Liepāja, Graudu iela 50 - Biroju telpas
Liepāja, Graudu iela 50 - Biroju telpas
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Liepāja, Graudu iela  43A - Biroju telpas
Publicēts lēmums par Iznomā Liepāja, Graudu iela 43A - Biroju telpas
Liepāja, Graudu iela 43A - Biroju telpas
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Daugavpils, 18. Novembra iela 105  - Biroju telpas
Publicēts lēmums par Iznomā Daugavpils, 18. Novembra iela 105 - Biroju telpas
Daugavpils, 18. Novembra iela 105 - Biroju telpas
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Daugavpils, 18.novembra iela 41a - Administratīvās ēkas, noliktavas, garāžas
Publicēts lēmums par Iznomā Daugavpils, 18.novembra iela 41a - Administratīvās ēkas, noliktavas, garāžas
Daugavpils, 18.novembra iela 41a - Administratīvās ēkas, noliktavas, garāžas
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Daugavpils, Saules iela 19 - Biroju telpas, telpu gr.008 un telpu gr.007
Publicēts lēmums par Iznomā Daugavpils, Saules iela 19 - Biroju telpas, telpu gr.008 un telpu gr.007
Daugavpils, Saules iela 19 - Biroju telpas, telpu gr.008 un telpu gr.007
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Daugavpils, Rīgas iela 22 - 2.stāvs, biroju telpa
Publicēts lēmums par Iznomā Daugavpils, Rīgas iela 22 - 2.stāvs, biroju telpa
Daugavpils, Rīgas iela 22 - 2.stāvs, biroju telpa
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Daugavpils, Rīgas iela 22 - Pagrabs
Publicēts lēmums par Iznomā Daugavpils, Rīgas iela 22 - Pagrabs
Daugavpils, Rīgas iela 22 - Pagrabs
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Daugavpils, Ģimnāzijas iela 12 - Biroju telpas ēkas 1.- 3.stāvā
Publicēts lēmums par Iznomā Daugavpils, Ģimnāzijas iela 12 - Biroju telpas ēkas 1.- 3.stāvā
Daugavpils, Ģimnāzijas iela 12 - Biroju telpas ēkas 1.- 3.stāvā
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Daugavpils , Ģimnāzijas iela 12 - Biroju/noliktavu telpas ēkas pagrabstāvā
Publicēts lēmums par Iznomā Daugavpils , Ģimnāzijas iela 12 - Biroju/noliktavu telpas ēkas pagrabstāvā
Daugavpils , Ģimnāzijas iela 12 - Biroju/noliktavu telpas ēkas pagrabstāvā
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Daugavpils , Ģimnāzijas iela 12 - Biroju/noliktavu telpas ēkas pagrabstāvā
Publicēts lēmums par Iznomā Daugavpils , Ģimnāzijas iela 12 - Biroju/noliktavu telpas ēkas pagrabstāvā
Daugavpils , Ģimnāzijas iela 12 - Biroju/noliktavu telpas ēkas pagrabstāvā
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Daugavpils , Ģimnāzijas iela 12
Publicēts lēmums par Iznomā Daugavpils , Ģimnāzijas iela 12
Daugavpils , Ģimnāzijas iela 12
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Ventspils, Talsu iela 112
Publicēts lēmums par Iznomā Ventspils, Talsu iela 112
Ventspils, Talsu iela 112
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Ogres novads, Suntažu pagasts, Velēnas - Pagrabs
Publicēts lēmums par Iznomā Ogres novads, Suntažu pagasts, Velēnas - Pagrabs
Ogres novads novads, Suntažu pagasts pagasts Velēnas - Pagrabs
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Valkas novads, Valka, Meža iela 10 Zemes gabals bez apbūves tiesībām
Publicēts lēmums par Iznomā Valkas novads, Valka, Meža iela 10 Zemes gabals bez apbūves tiesībām
Valkas novads novads, Valka, Meža iela 10 Zemes gabals bez apbūves tiesībām
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Valmiera, Marijas iela   6a - Viss īpašums (garāža, noliktava)
Publicēts lēmums par Iznomā Valmiera, Marijas iela 6a - Viss īpašums (garāža, noliktava)
Valmiera, Marijas iela 6a - Viss īpašums (garāža, noliktava)
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Valkas novads, Valka, Cimzes iela 24a Zemesgabals, bez apbūves tiesībām
Publicēts lēmums par Iznomā Valkas novads, Valka, Cimzes iela 24a Zemesgabals, bez apbūves tiesībām
Valkas novads novads, Valka, Cimzes iela 24a Zemesgabals, bez apbūves tiesībām
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Valkas novads, Valka, Cimzes iela 24a Zemesgabals, bez apbūves tiesībām
Publicēts lēmums par Iznomā Valkas novads, Valka, Cimzes iela 24a Zemesgabals, bez apbūves tiesībām
Valkas novads novads, Valka, Cimzes iela 24a Zemesgabals, bez apbūves tiesībām
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 506