Meklēšana
Atlasīt sludinājumus tikai ar FOTO
Rezultātu skaits lapā
Parametriem atbilst: 10119
Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 8
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 8
Rīga, Brīvības 58 - 8
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 1; 2
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 1; 2
Rīga, Brīvības 58 - 1; 2
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 3
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 3
Rīga, Brīvības 58 - 3
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 4
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 4
Rīga, Brīvības 58 - 4
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 5; 6
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 5; 6
Rīga, Brīvības 58 - 5; 6
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 7; 8
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 7; 8
Rīga, Brīvības 58 - 7; 8
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 10
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 10
Rīga, Brīvības 58 - 10
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 12
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 12
Rīga, Brīvības 58 - 12
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 9
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 9
Rīga, Brīvības 58 - 9
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 10
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 10
Rīga, Brīvības 58 - 10
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 11; 12
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 11; 12
Rīga, Brīvības 58 - 11; 12
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 13
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 13
Rīga, Brīvības 58 - 13
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 15
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 15
Rīga, Brīvības 58 - 15
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 16
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 16
Rīga, Brīvības 58 - 16
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 19; 20; 21; 22
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 19; 20; 21; 22
Rīga, Brīvības 58 - 19; 20; 21; 22
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 27
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības 58 - 27
Rīga, Brīvības 58 - 27
27.04.2017.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Smiltenes novads, Smiltenes pagasts,
Noslēgts līgums par Iznomā Smiltenes novads, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads, Smiltenes pagasts

Nomnieks: Aigara Purviņa zemnieku saimniecība""Lejas Kalbakas"

Līguma noslēgšanas datums: 29.03.2017

Līguma darbības termiņš līdz: 28.03.2024

Iznomā Smiltenes novads, Smiltenes pagasts,
Publicēts lēmums par Iznomā Smiltenes novads, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads, Smiltenes pagasts
29.03.2017.

Pārdots

Iznomā Rīga, Pilsoņu 13, A korpuss (1.kārta)
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Pilsoņu 13, A korpuss (1.kārta)
Rīga, Pilsoņu 13, A korpuss (1.kārta)
24.04.2017.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: par izsoles uzvarētāju atzīts SIA „Farma Balt Aptieka”, vien. reģ. Nr. 50003933681, kas nosolījusi augstāko nomas maksu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro 00 centi) bez PVN par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī. (Izsoles pretendentu salīdzināšanas un izvērtēšanas nolūkos tiek ņemti vērā pilni nosolīti izsoles soļi, tas ir, nomas maksa 106,55 EUR (viens simts seši eiro 55 centi) apmērā) Ievērojot Izsoles rezultātus, aicinām SIA „Farma Balt Aptieka” noslēgt telpu nomas līgumu.

Līguma noslēgšanas termiņš: 02.05.2017.

Kontaktpersona: Ieva Līce, 67095313, stradini.lvieva.lice

Iznomā Rīga, Pilsoņu 13, A korpuss (1.kārta)
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Pilsoņu 13, A korpuss (1.kārta)
Rīga, Pilsoņu 13, A korpuss (1.kārta)
24.04.2017.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Par izsoles uzvarētāju atzīts SIA „Farma Balt Aptieka”, vien. reģ. Nr. 50003933681, kas nosolījusi augstāko nomas maksu 87,00 EUR (astoņdesmit septiņi eiro 00 centi) bez PVN par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī. (Izsoles pretendentu salīdzināšanas un izvērtēšanas nolūkos tiek ņemti vērā pilni nosolīti izsoles soļi, tas ir, nomas maksa 86,55 EUR (astoņdesmit seši eiro 55 centi) Ievērojot Izsoles rezultātus, aicinām SIA „Farma Balt Aptieka” noslēgt telpu nomas līgumu.

Līguma noslēgšanas termiņš: 02.05.2017.

Kontaktpersona: Ieva Līce, 67095313, stradini.lvieva.lice

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 506