Meklēšana
Atlasīt sludinājumus tikai ar FOTO
Rezultātu skaits lapā
Parametriem atbilst: 16812
Iznomā Rīga, Tērbatas iela 12 - TIRDZNIECĪBAS telpas ēkas 1. stāvā un pagrabstāvā
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Tērbatas iela 12 - TIRDZNIECĪBAS telpas ēkas 1. stāvā un pagrabstāvā
Rīga, Tērbatas iela 12 - TIRDZNIECĪBAS telpas ēkas 1. stāvā un pagrabstāvā
04.10.2018.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: FAISAL SHAH piedāvāja augstāko nomas maksu par tirdzniecības telpām Tērbatas ielā 12, 1.stāvs ar platību 54,17 m2 un pagraba stāvs, ar platību 139,73 m2, kas kopā sastāda 193,90 m2.

Līguma noslēgšanas termiņš: 18.10.2018.

Kontaktpersona: Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrs, tālr.: 80002000

Iznomā Rīga , Talejas iela  1, vieta pakomāta novietošanai
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga , Talejas iela 1, vieta pakomāta novietošanai
Rīga , Talejas iela 1, vieta pakomāta novietošanai
04.10.2018.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA OMNIVA piedāvāja augstāko nomas maksu par pakomāta izvietošanas vietu Talejas ielā 1, ar 3,36 m2 platību.

Līguma noslēgšanas termiņš: 18.10.2018.

Kontaktpersona: Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrs, tālr.: 80002000

Iznomā Rīga, Elizabetes 2 - Pagrabs/noliktavu telpas Nr. 98
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Elizabetes 2 - Pagrabs/noliktavu telpas Nr. 98
Rīga, Elizabetes 2 - Pagrabs/noliktavu telpas Nr. 98
04.10.2018.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA HERMESS XXI piedāvāja augstāko nomas maksu par pagraba telpu Nr. 98

Līguma noslēgšanas termiņš: 18.10.2018.

Kontaktpersona: Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrs, tālr.: 80002000

Iznomā Rīga, Ventspils  53
Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Ventspils 53
Rīga, Ventspils 53
04.10.2018.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts,
Publicēts lēmums par Iznomā Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts, "Lejas Mūrnieki"
Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts "Lejas Mūrnieki"
03.10.2018.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Nomnieks:
ZS “DĀLDERI”
reģ. Nr. 43601024001
Līguma noslēgšanas datums 26.09.2018
Līgums noslēgts līdz 25.09.2023
Nomas maksa 2210.00 EUR/gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 25.09.2023.

Kontaktpersona: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Piezīmes
Mērķis – Lauksaimnieciskā darbība

Iznomā Ilūkstes novads, Dvietes pagasts, Bez nosaukuma
Publicēts lēmums par Iznomā Ilūkstes novads, Dvietes pagasts, Bez nosaukuma
Ilūkstes novads, Dvietes pagasts Bez nosaukuma
03.10.2018.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Nomnieks:
SIA “S KALNI”
reģ. Nr. 41503039312
Līguma noslēgšanas datums 26.09.2018
Līgums noslēgts līdz 25.09.2023
Nomas maksa 1896.00 EUR/gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 25.09.2023.

Kontaktpersona: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Andis Šnore
tel. 67774085
andis.snore@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Piezīmes
Mērķis – Lauksaimnieciskā darbība

Iznomā Ludzas novads, Istras pagasts,
Publicēts lēmums par Iznomā Ludzas novads, Istras pagasts, "Pļava"
Ludzas novads, Istras pagasts "Pļava"
03.10.2018.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Nomnieks:
Ēvalds Gutakovskis
Līguma noslēgšanas datums 18.09.2018
Līgums noslēgts līdz 17.09.2023
Nomas maksa 622.38 EUR/gadā (bez PVN)
Līguma darbības termiņš 17.09.2023

Līguma noslēgšanas termiņš: 17.09.2023.

Kontaktpersona: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Piezīmes
Mērķis – Lauksaimnieciskā darbība

Iznomā Ventspils, Andreja  7/9
Noslēgts līgums par Iznomā Ventspils, Andreja 7/9
Ventspils, Andreja 7/9

Nomnieks: Lagūna A.S. SIA

Līguma noslēgšanas datums: 10.10.2018

Līguma darbības termiņš līdz: 30.09.2022

Cena: 3.35 EUR m2

Iznomā Ventspils, Andreja  7/9
Publicēts lēmums par Iznomā Ventspils, Andreja 7/9
Ventspils, Andreja 7/9
03.10.2018.

Iznomāts

Iznomā Stopiņu  novads, Upeslejas
Noslēgts līgums par Iznomā Stopiņu novads, Upeslejas
Stopiņu novads, Upeslejas

Nomnieks: Inna Kolosovska

Līguma noslēgšanas datums: 10.10.2018

Līguma darbības termiņš līdz: 10.10.2023

Cena: 1.91 EUR m2

Iznomā Stopiņu  novads, Upeslejas
Publicēts lēmums par Iznomā Stopiņu novads, Upeslejas
Stopiņu novads, Upeslejas
02.10.2018.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id.Nr.RAKUS-2018/01TNI nolikuma 9.6.punktu, par Nolikuma 2.1.2.punktā norādītā Objekta – nedzīvojamām telpām 7.korpusa ēkas Upeslejās, Stopiņu novadā, LV – 2118, Kadastra numurs: 80960050095007, 1., 2., un 3., stāvā, kopējā platība 1012,4 m2 (viens tūkstotis divpadsmit, komats, četri kvadrātmetri) nomas tiesību uzvarētāju atzīt Innu Kolosovsku ar piedāvāto nomas maksu EUR 1,91 (viens euro un 91 cents) par vienu telpas kv.m. mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), piešķirot Innai Kolosovskai tiesības slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par Innas Kolosovskas piedāvāto nomas maksu EUR 1933,69 (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit trīs euro, 69 centi) mēnesī bez PVN par visu nomas objektu – telpām 7.korpusa ēkas Upeslejās, Stopiņu novadā, LV – 2118, Kadastra numurs: 80960050095007 1., 2., un 3., stāvā kopējā platība 1012,4 m2 (viens tūkstotis divpadsmit, komats, četri kvadrātmetri).

Līguma noslēgšanas termiņš: 10.10.2018.

Kontaktpersona: Pjotrs Harlamovs, t.29163306

Iznomā Jūrmala, Vienības prospekts 19/21 - 32
Noslēgts līgums par Iznomā Jūrmala, Vienības prospekts 19/21 - 32
Jūrmala, Vienības prospekts 19/21 - 32

Nomnieks: Astrīda Treide

Līguma noslēgšanas datums: 01.10.2018

Līguma darbības termiņš līdz: 30.09.2020

Cena: 8.35 EUR m2

Iznomā Jūrmala, Vienības prospekts 19/21 - 32
Publicēts lēmums par Iznomā Jūrmala, Vienības prospekts 19/21 - 32
Jūrmala, Vienības prospekts 19/21 - 32
26.09.2018.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Par uzvarētāju nomas tiesību izsolē (identifikācijas Nr. SIAJS 2018/7N) pastāvīgā telpu iznomāšanas komisija 2018.gada 25.septembrī atzina Astrīdu Treidi (reģ.nr.21025711515) ar tā piedāvāto nomas maksu mēnesī par 1 m2 - 8.35 EUR bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī sastāda -102.71EUR bez PVN, 12 mēnešos – 1232.52 EUR bez PVN.

Līguma noslēgšanas termiņš: 01.10.2018.

Kontaktpersona: Ilva Dreimane
tel.27055221
epasts: jurmalasslimnica.lvilva.dreimane

Iznomā RĪGA, HIPOKRĀTA 2
Publicēts lēmums par Iznomā RĪGA, HIPOKRĀTA 2
RĪGA, HIPOKRĀTA 2
02.10.2018.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Papildus informācija: Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id.Nr.RAKUS-2018/01TNI nolikuma 12.1.1.punktu Telpu nomas tiesību izsoli Id. Nr.RAKUS-2018/01TNI par Nolikuma 2.1.1.punktā norādīto Objektu – nedzīvojamām telpām 4.korpusa 0.stāvā, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV - 1038. Kadastra apzīmējuma numurs: 0100122078004. Platība 64.0 m2 (sešdesmit četri, komats, nulle kvadrātmetri) atzīt par izbeigtu bez rezultāta

Pārdod Automašīna ŠKODA OCTAVIA (Nr. HD422)
Noslēgts līgums par Pārdod Automašīna ŠKODA OCTAVIA (Nr. HD422)
Rīga

Pārdots par 1650.00 EUR

Pārdod Automašīna ŠKODA OCTAVIA (Nr. HD423)
Noslēgts līgums par Pārdod Automašīna ŠKODA OCTAVIA (Nr. HD423)
Rīga

Pārdots par 2300.00 EUR

Pārdod Automašīna ŠKODA OCTAVIA (Nr. HD427)
Noslēgts līgums par Pārdod Automašīna ŠKODA OCTAVIA (Nr. HD427)
Rīga

Pārdots par 1900.00 EUR

Pārdod Automašīna ŠKODA OCTAVIA (Nr. HD425)
Noslēgts līgums par Pārdod Automašīna ŠKODA OCTAVIA (Nr. HD425)
Rīga

Pārdots par 2700.00 EUR

Pārdod Automašīna VW MULTIVAN (Nr. HF1760)
Noslēgts līgums par Pārdod Automašīna VW MULTIVAN (Nr. HF1760)
Rīga

Pārdots par 8200.00 EUR

Pārdod Automašīna FORD FOCUS (Nr. JL6136)
Noslēgts līgums par Pārdod Automašīna FORD FOCUS (Nr. JL6136)
Liepāja

Pārdots par 2300.00 EUR

4 5 6 7 8 9 10 11 12