Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Vidzemes iela 1068V
Zemesgabala platība (m2) - 0
450,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 20.04.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 509 2510
Pieteikšanās termiņš: 27.04.2017
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Vidzemes iela 1068V

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 509 2510
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 009 2501 023
Būvju / telpu platība (m2) - 18,5
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Vidzemes iela 1 k-29, 19702/26745 domājamās daļas

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 009 2501
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 009 2501
Zemesgabala platība (m2) - 5196
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

11.04.2017

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

18.04.2017

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20170420140427_ZG_eka.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20170420140433_ZG_zeme.pdf