Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, 2.Pasažieru iela 175F
Zemesgabala platība (m2) - 0
300,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 13.03.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 509 4217
Pieteikšanās termiņš: 20.03.2018
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, 2.Pasažieru iela 175F

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 509 4217
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 009 4201 017
Būvju / telpu platība (m2) - 35,6
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, 2.Pasažieru iela 2 k-3; 31644/38353 domājamās daļas

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 009 4201
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 009 4201
Zemesgabala platība (m2) - 7010
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

05.03.2018

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

12.03.2018

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180313103738_ZG_buve.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180313103744_ZG_zeme.pdf