Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, 2.Pasažieru iela 175F
Zemesgabala platība (m2) - 0
300,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 13.03.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 509 4217
Pieteikšanās termiņš: 20.03.2018
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, 2.Pasažieru iela 175F

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 509 4217
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 009 4201 017
Būvju / telpu platība (m2) - 35,6
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, 2.Pasažieru iela 2 k-3; 31644/38353 domājamās daļas

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 009 4201
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 009 4201
Zemesgabala platība (m2) - 7010
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

05.03.2018

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

12.03.2018

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180313103738_ZG_buve.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180313103744_ZG_zeme.pdf