Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Jēkabpils, Zemgales iela 24
Zemesgabala platība (m2) - 0
25 000,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 13.03.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5601 502 2515
Pieteikšanās termiņš: 20.03.2018
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Jēkabpils, Zemgales iela 24

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5601 502 2515
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Nedzīvojamā ēka
Būvju kadastra apzīmējums - 5601 002 2528 003
Būvju / telpu platība (m2) - 8,8
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 5601 002 2528 004
Būvju / telpu platība (m2) - 605,3
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -
Būvju veids - Nedzīvojamā ēka
Būvju kadastra apzīmējums - 5601 002 2528 005
Būvju / telpu platība (m2) - 96,3
Būvju veids - Nedzīvojamā ēka
Būvju kadastra apzīmējums - 5601 002 2528 006
Būvju / telpu platība (m2) - 257,3
Būvju veids - Nedzīvojamā ēka
Būvju kadastra apzīmējums - 5601 002 2528 007
Būvju / telpu platība (m2) - 5,5
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 5601 002 2528 009
Būvju / telpu platība (m2) - 19,2
Piezīmes - Vienlaicīgi ar būvju nekustamo īpašumu tiek pārdots arī Pārdevējam piederošais saistītais zemes gabals (kadastra Nr.5601 002 2563) Zemgales ielā 24A, Jēkabpilī.
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Jēkabpils, Zemgales iela 24

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5601 002 2528
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 5601 002 2528
Zemesgabala platība (m2) - 3461
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

21.02.2018

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

11.03.2018

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180313161300_ZG_buves.pdf 20180313161309_ZG_zeme_JTES.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180313161316_ZG_zeme_FM.pdf

Citi dokumenti

20180313162648_Karte.PNG