Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Astilbju iela 17
Zemesgabala platība (m2) - 0
9 000,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 16.05.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 538 1010
Pieteikšanās termiņš: 23.05.2018
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Astilbju iela 17

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 538 1010
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Dzīvojamā māja
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 038 1026 003
Būvju / telpu platība (m2) - 146,9
Būvju veids - Palīgēka
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 038 1026 004
Būvju / telpu platība (m2) - 14,6
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Astilbju iela 17

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 038 1026
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 038 1026
Zemesgabala platība (m2) - 1411
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

02.05.2018

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

03.05.2018

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180516162416_ZG_ekas.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180516162333_KIS_zeme.pdf