Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Klusā iela garāža Nr.286
Zemesgabala platība (m2) - 0
200,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 13.06.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 506 1707
Pieteikšanās termiņš: 20.06.2018
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Klusā iela garāža Nr.286

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 506 1707
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 006 1717 001
Būvju / telpu platība (m2) - 22,3
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Klusā iela 18 k-4

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 006 1717
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 006 1717
Zemesgabala platība (m2) - 40
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

07.06.2018

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

12.06.2018

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180613165806_ZG_buve.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180613165815_ZG_zeme.pdf