Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Jelgavas, Platones Saulēni
Zemesgabala platība (m2) - 0
8 500,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 12.07.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5470 504 0002
Pieteikšanās termiņš: 19.07.2018
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: Satiksmes ministrija
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Jelgavas, Platones Saulēni

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5470 504 0002
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Dzīvojamā māja
Būvju kadastra apzīmējums - 5470 004 0111 001
Būvju / telpu platība (m2) - 52.50
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Jelgavas, Platones Stacija Platone

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5470 003 0015
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 5470 003 0287
Zemesgabala platība (m2) - 374500
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

10.07.2018

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

12.07.2018

Kontaktpersona

Satiksmes ministrija
Sandra Siliņa
67028031
sandra.silina@sam.gov.lv

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180712171933_Zemesgrāmata.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180712171944_Zeme_zemesgr.pdf