Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Основные направления деятельности ВНИ

Органами управления хозяйственного общества являются акционерное собрание и правление, состоящее из четырех человек, которые управляют предприятием, представляют его и отвечают за коммерческую деятельность ВНИ.

Основные направления деятельности ВНИ:

  • Oтчуждение недвижимого имущества;
  • Cдача в аренду;
  • Cдача внаем и обслуживание;
  • Pазвитие новых государственно важных строительных проектов и реализация различных целевых проектов, связанных с недвижимым имуществом.

Помимо этого, ВНИ осуществляет оценку и правовую регистрацию принадлежащего государству недвижимого имущества, а также представляет интересы страны, связанные с находящимся во владении ВНИ недвижимым имуществом, во всех государственных и муниципальных учреждениях.

ВНИ выполняет указанные в нормативных актах задачи в сферах завершения приватизации городских застроенных земельных участков и отчуждения государственного недвижимого имущества, а также осуществляет коммерческую деятельность в обслуживании, реновации и строительстве государственного недвижимого имущества, одновременно обеспечивая соблюдение интересов страны и общества, а также их надлежащую защиту.

Доходы ВНИ составляют:

  • Cдача в аренду, сдача внаем и отчуждение недвижимого имущества – зданий и/или земельных участков;
  • Oбслуживание недвижимого имущества.