Iznomā
Rīga, Ķengaraga iela 3 k-1
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 30.01.2020.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kafijas pasaule".

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 24,79 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 57.53 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.01.2020.

Kontaktpersona: Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas vecākā referente Lilita Gādiga, tālrunis: 67219225, elektroniskā pasta adrese: agentura.iem.gov.lvlilita.gadiga.

Ēkas kadastra apzīmējums: 0100 072 017 6002

Stāvs: 2

Telpu platība kopā m2: 1


24,79 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 14.01.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 072 0176
Būvju/telpu platība - 1 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 21.01.2023
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvājis augstāko nomas maksu.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 22.01.2020
Laiks: 14:00
Pieteikumu, iepriekš piezvanot 67219225, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrā Ezermalas ielā 10B, Rīgā līdz 22.01.2010. Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 22.01.2020. plkst.12.00. Atvēršana 22.01.2020. plkst.14.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Dokumenti lejupielādei
files/ads/31267/31267_Nomas_ligums_kafijas_automats_Ķengaraga_iela_3_Rīga.docx
Nomas_ligums_kafijas_automats_Ķengaraga_iela_3_Rīga.docx
files/ads/31267/31267_nformacija_par_nomas_objektu_Ķengaraga_iela_3_Rīga_kafijas_automats.docx
nformacija_par_nomas_objektu_Ķengaraga_iela_3_Rīga_kafijas_automats.docx
files/ads/31267/31267_PIETEIKUMS.docx
PIETEIKUMS.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas namu pārzini Artjomu Jeļisejevu, tālrunis: 67257537; 25623311,
e-pasts: agentura.iem.gov.lvartjoms.jelisejevs.
Kontakti
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas vecākā referente Lilita Gādiga, tālrunis: 67219225,
elektroniskā pasta adrese: agentura.iem.gov.lvlilita.gadiga
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 24,79 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 22.01.2020