Šobrīd pieteikšanās izsolei ir beigusies, lūdzu sekojiet līdzi izsoles rezultātiem sadaļā Sludinājumi / Rezultāti
Iznomā
Rīga, Kaļķu iela 11A - Sabiedriskās ēdināšanas telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
4,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 03.05.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0117 002
Būvju/telpu platība - 143.2 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 001
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 6
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā telpas piemērotas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

Telpu lietošanas veids: 1211 - Viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa.

Telpas atrodas ēkas 1. stāvā, telpu grupa 001, telpas Nr. 1-6, iepriekš telpās atradās Bistro.

Fotogrāfijās esošās mēbeles nav izsoles objekts, jautājumus saistībā ar mēbelēm iespējams risināt ar iepriekšējo nomnieku.


PAPILDUS nomas maksai jāmaksā 1,32 EUR/m² (izmaksas var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas, norādīts bez PVN):
1. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,31 EUR/m²;
2. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 13.05.2021
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā, Talejas ielā 1, Rīga, personiski vai sūtot pa pastu. Aploksnes saņemšanas datums un laiks norādīts sludinājumā.

Pretendenta pieteikuma iesniegums pieejams sludinājuma sadaļā “Dokumenti lejupielādei”.

Uz iesniedzamās aploksnes norādāms:
-   “Pieteikums rakstiskai izsolei”;
-   Pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums);
-   Nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu/daļu/telpu vai tml, par kuru tiek pieteikta dalība;
-   Izsoles datums.

Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti.

Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: https://www.vni.lv/lat/par_vni/klienta_identifikacijas_anketa/), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju.
Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/36709/35115_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
files/ads/36709/35115_1_st_sab_edin_telpu_plans.pdf
1_st_sab_edin_telpu_plans.pdf
files/ads/36709/36255_FM_Telpu_nomas_tipveida_līgums_no_01.04.2021.docx
FM_Telpu_nomas_tipveida_līgums_no_01.04.2021.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju.
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Rīga, Talejas iela 1
e-pasts: vni.lvnoma

tālr.: 27774288 par NĪ apskati

tālr.: 27339843 par NĪ izsoles procesu


Lietošanas mērķis
Sabiedrības ēdināšanas telpas
Cena
Cena - 4,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 12.05.2021