previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ: Latvijas Okupācijas muzejs turpina darbību Stūra mājā neatliekamo darbu laikā

03.05.2024
Stūra Māja

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) 3. maijā saņēmusi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) lēmumu par Stūra mājas neatliekamo darbu veikšanas termiņu pagarinājumu līdz 2026. gada 7. maijam, līdz ar to Latvijas Okupācijas muzejam (LOM) tiek nodrošināta nepatraukta darbība, norāda VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

 “Esam saņēmuši apstiprinājumu neatliekamo darbu veikšanas termiņa pagarinājumam, kas nozīmē, ka  varam nodrošināt LOM nepārtrauktu darbību neatliekamo darbu veikšanas laikā arī pēc šī gada 7. maija. Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums nepieciešamajiem projektēšanas un būvniecības darbiem, lai jau pēc iespējas ātrāk varam sakārtot ēkas elektroinstalāciju,” informē A. Vārna.

“Kopš brīža, kad valdība lēma par Stūra mājas virzīšanu atsavināšanai, skaidri norādījām, ka mūsu prioritāte ir Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcijas darbības nepārtrauktības nodrošināšana. Esam pateicīgi Valsts nekustamajiem īpašumiem par darbu, lai nodrošinātu, ka mēs varam turpināt stāstīt par mūsu vēstures tumšākajām lappusēm autentiskā vidē,” norāda kultūras ministre Agnese Logina.

VNĪ aprīlī uzsāka neatliekos darbus, kas saistīti ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas demontāžu un jaunas sistēmas izbūvi visā Stūra mājas ēkā. Uz šo brīdi ir pabeigta ugunsdrošo konstrukciju aizdarināšana ar blīvējošiem, dūmu necaurlaidīgiem materiāliem, kā arī šobrīd tiek demontēta neekspluatējamā elektroinstalācija. Pēc VUGD inspektores norādījumiem tiek izvērtēta būvkonstrukciju nestspēja. Šobrīd tiek demontēta neekspluatējamā elektroinstalācija.

Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums projektēšanas un būvniecības darbiem esošās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas demontāžas un jaunas sistēmas izbūves darbiem visā ēkā, kā arī ugunsdzēsības ūdensvada un aprīkojuma demontāžas un jaunas sistēmas un sūkņu stacijas izbūvei. Kā minēts iepriekš, darbi tiek veikti izmantojot finanšu resursus, kuri pēcāk tiks atgūti no ēkas atsavināšanas ieņēmumiem.

Paralēli tam, VNĪ un LOM uz šo brīdi pārskata nepieciešamās platības muzeja turpmākajam darbam un tiek veiktas nepieciešamās korekcijas muzeja telpu nomas līgumā. Nomas līgums un ieraksts zemes grāmatā uz 30 gadiem garantēs LOM darbību uz noteikto periodu, neatkarīgi no ēkas statusa.

Ievērojamu kapitālsabiedrības un valsts līdzekļu investēšana ēkas atjaunošanā, kuras saturiskais piepildījums un nākotnes attīstības iespējas nav skaidri definētas, neatbilst atbildīgai līdzekļu izmantošanai, kā to nosaka publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. Līdz šim Stūra mājā atjaunošanas vai attīstīšanas projekti nav tikuši realizēti, jo nav bijusi skaidri definēta īpašuma nepieciešamība valsts funkciju nodrošināšanai.

Ņemot vērā, ka 92% no telpām nav pieprasījums valsts funkciju veikšanai, Stūra māja, pazīstama arī kā Tetera nams, pēc šī gada 26. marta Ministru kabineta sēdes lēmuma tiek virzīta atsavināšanai un paralēli tam tiks nodrošināta LOM nepārtraukta darbība.  

Par VNĪ
VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 419 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst  1049 ēkas 0,98 miljonu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 585 ha platībā, un 3 385 zemes īpašumam ar kopējo platību 937 ha. VNĪ ir viens no 17 Latvijas uzņēmumiem, kas 2023.gadā Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.