previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ turpina darbu pie pārmaiņu vadības

08.03.2023
 title_alt_img

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) turpina darbu pie pārmaiņu vadības un stratēģisko izaicinājumu pārvarēšanas. Līdz šim jau esam novērsuši vai esam uzsākuši novērst daļu no 2018. līdz 2021.gadam Valsts kontroles (VK) konstatēto problēmu, norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Valsts kontroles revīzija VNĪ ir veikta laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim. Atbilstoši “Vidēja termiņa stratēģijai 2018.-2022.gadam” (stratēģijas) kapitālsabiedrība uzsāka būtiskus pārmaiņu procesus. Jau revīzijas laikā tika ieviesta virkne uzlabojumu, kā, piemēram, restrukturizēti darbības procesi, kas ļāva pāriet no funkciju izpildes uz klientu orientētu servisu, uzlabots uzskaites process, pilnveidota nomas maksas un investīciju aprēķināšanas metodika. Tāpat ir uzsākts apjomīgs darbs pie IT un datu infrastruktūras sakārtošanas, tādējādi sagaidāma būtiska datu kvalitātes uzlabošanās, kā arī īstenojam sagatavošanās darbus Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas (VNĪIS) migrācijai uz jaunu platformu.

“Novērtējam VK revīzijā izceltās nekustamo īpašumu pilnveides iespējas, kas balstītas 2018.-2021.gada datos. Kopā ar visām iesaistītajām pusēm mēs pārskatīsim vēl pilnveides procesā esošos procesus un iespējas veikt papildus uzlabojumus atbilstoši VK norādījumiem. Vienlaikus ir būtiski norādīt, ka daļu konstatēto nepilnību bija pārveides procesā jau ziņojuma izstrādes brīdī un šobrīd vairs nepastāv,” norāda R. Griškevičs.

Stratēģijas ieviešana ļāvusi panākt būtiskus uzlabojumus VNĪ darbībā. Uzņēmums ir veicis ievērojamus ieguldījumus darba vides sakārtošanā un vienotas izpratnes radīšanā iekšējos normatīvajos aktos precīzāk definējot, piemēram, izmaksu dalīšanas kārtību un informācijas atlases kritērijus. Veikti arī būtiski uzlabojumi nomas maksas aprēķināšanas metodikā, tostarp atsevišķi tiek uzskaitītas izmaksas par neparedzētajiem apsaimniekošanas darbiem. VNĪ mērķis ir precīzi apkopot izmaksas, lai varētu pārrēķināt  likmi, balstoties faktisko izmaksu apmērā. Tāpat ir izstrādāta apsaimniekošanas pasākumu plāna aprēķina metodika un veiktas izmaiņas apsaimniekošanas pasākumu plānošanas kārtībā. Vienlaikus kapitālsabiedrība ir izstrādājusi jaunu, uzlabotu kārtību remontdarbiem nepieciešamo investīciju plāna aprēķināšanai, tādējādi daudz precīzāka kļūst arī metodika, atbilstoši kurai tiek veidots konkrētā īpašuma investīciju plāns. Iepriekš noslēgtie nomas līgumi pakāpeniski tiek papildināti ar jauno aprēķinu metodi, tādējādi mazinot ar uzkrājumiem saistītos riskus. VNĪ attīstības prioritāte, kas ietverta vispārējā stratēģiskajā mērķī, ir inovatīva un ilgtspējīga nekustamā īpašuma pārvaldība. Ēkas un būves, kas ir stratēģiski svarīgas valsts drošībai, nepieciešamas institūcijām un valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.

VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 350 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 975 ēkas 0,95 miljonu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 599 ha platībā, un 3441 zemes īpašumam ar kopējo platību 892 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas 2022.gadā Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. TOP101 Latvijas vērtīgākie uzņēmumi 2022.gadā saņēma trešo augstāko korporatīvās pārvaldības koeficienta novērtējumu - 90 punktus, kā arī ieņēma 21.vietu kā viens no 101 Latvijas vērtīgākajiem uzņēmumiem. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.