Strādā droši! Tevi gaida mājās!

Būvniecība no darba aizsardzības viedokļa ir bīstamākā no nozarēm ar vislielāko negadījumu risku. Visā pasaulē būvstrādnieki gūst traumas darba vietās 2 -3 reizes biežāk kā citu profesiju pārstāvji.
Drošu darba vidi mēs veidojam kopā – gan būvuzņēmēji, gan projektu vadītāji, gan pasūtītāji, gan arī paši strādnieki.

Drošība un darba aizsardzības prasību ievērošana ir VNĪ prioritāte. Lai uzlabotu darba aizsardzības kultūru būvniecības nozarē, mēs īstenojam vairākas iniciatīvas.

  • Kopā ar lielāko uzņēmēju biedrību – Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK)  diskutēsim par izaicinājumiem darba aizsardzības jomā un iespējamajiem risinājumiem, kā arī strādāsim pie likumdošanas un labās prakses iniciatīvām.
  • Stiprinām iekšējo kompetenci darba aizsardzības jautājumos – esam uzlabojuši iekšējo kārtību darba aizsardzības prasību ievērošanai visos attīstības projektu posmos, sadarbībā ar Valsts darba inspekciju izglītojam VNĪ darbiniekus.
  • Pastiprināti uzraugām darba aizsardzības principu ievērošanu VNĪ pārvaldībā esošajos objektos, veicot vairāk kā 70 pārbaudes.
  • Pirms būvlaukuma ierīkošanas organizējam seminārus ģenerāluzņēmējiem un apakšuzņēmējiem par darba aizsardzības prasībām un biežāk konstatētajiem pārkāpumiem. Papildus tam būvlaukumos izvietojam vizuālus materiālus par darba drošības prasībām.