Uzsākti būvdarbi Latvijas Nacionālā arhīva ēkas Skandu ielā 14, Rīgā atjaunošanai

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu 2020. gada 20. jūlijā uzsākti būvdarbi Latvijas Nacionālā arhīva ēkas Skandu ielā 14, Rīgā atjaunošanai projekta Nr.4.2.1.2/17/I/048 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Skandu ielā 14, Rīgā” ietvaros. Projekta rezultātā tiks panākts 50% siltumenerģijas ietaupījums, kā arī nodrošināti darbiniekiem un apmeklētājiem patīkami darba apstākļi. Vienlaikus tiks atjaunots ēkas fasādes krāsojums, kas uzlabos ēkas vizuālo izskatu, ļaujot ēkai labāk iekļauties esošajā pilsētvidē.

Būvdarbu procesa ietvaros notiks ventilācijas sistēmas pārbūve arhīva telpās, jumta seguma papildus siltināšana, ārdurvju nomaiņa, metāla vārtu maiņa pret paceļamajiem sekcijveida vārtiem, apkures sistēmas pārbūve, fasādes logu maiņa, cokola siltināšana, tajā skaitā lietus ūdens novadapmales izbūve pa ēkas perimetru, mikroklimata sistēmas ierīkošana pārbūvētajām ventilācijas un apkures sistēmām, pandusa ierīkošana piekļuvei cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī fasādes krāsojuma atjaunošana un pasīvās zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana. Būvdarbus plānots pabeigt 2021.gada augustā.