Uzņēmuma kontakti

Klientu apkalpošanas daļa
Klientu apkalpošanas daļa
80002000

Inta Plūmiņa
Korporatīvās komunikācijas daļa
67024693; 20235301

Evija Daktere
Personāla vadības daļa
67024986

Gunta Neimane-Šmite
Iepirkumu administrators
22411251

Datu aizsardzības speciālists
VNĪ datu aizsardzības speciālists