Iznomā
Liepāja, Ganību iela 36/48
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 03.08.2018.

Nomnieks: SIA "O.A.G. Projekti"

Līguma noslēgšanas datums: 02.08.2018

Līguma darbības termiņš līdz: 02.08.2038


Publicēts lēmums 03.08.2018.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Noslēgts nomas līgums ar SIA "O.A.G. Projekti".

Līguma noslēgšanas termiņš: 02.08.2038.


0,57 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 13.07.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 033 0178
Būvju/telpu platība - 4830.9 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 24.07.2038
Stāvs: no 6
Cena - 0,57 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
2 753,61 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Informācija par izsoli-
ēkas Ganību ielā 36/48, Liepājā, ar kadastra Nr.17000330178, ar kadastra
apzīmējumu Nr.17000330178 001, kas sastāv no dienesta viesnīcas ēkas
4830.9 m2 platībā, nomas tiesību izsole.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.07.2018
Laiks: 11:00
Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 25.jūlijā, plkst.11.00, Liepājā,
Lielajā ielā 14, telpā Nr. 203.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Dokumenti lejupielādei
files/ads/24700/20180713111307_DV Nomas liguma projekts-1.docx
DV Nomas liguma projekts-1.docx
files/ads/24700/20180713111736_Pieteikuma veidlapa DV izsolei-2.docx
Pieteikuma veidlapa DV izsolei-2.docx
files/ads/24700/20180713111736_DV_novertejums.pdfresized.pdf
DV_novertejums.pdfresized.pdf
files/ads/24700/20180713111736_DV_izsoles_Nolikums_.docx
DV_izsoles_Nolikums_.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Liepājas Universitāte
Kaspars Baltputns
22000854
kaspars.baltputns@liepu.lv
Lietošanas mērķis
Citas ēkas un būves
Cena
Cena - 0,57 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 2 753,61 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 25.07.2018