Iznomā
Aizkraukles novads, Aizkraukle, Bērzu iela 14 - 107;115
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
1,56 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 14.01.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 3201 002 0228 001
Būvju/telpu platība - 26.90 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2023
Stāvs: 1 no 5
Cena - 1,56 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
41,96 EUR (bez PVN)
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 21.01.2020
Laiks: 10:00
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Dokumenti lejupielādei
files/ads/31271/31271_NomasLigumaProjekts.docx
NomasLigumaProjekts.docx
files/ads/31271/31271_telpu_plans_DV_107_115.doc
telpu_plans_DV_107_115.doc
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Aizkraukles Profesionālā vidusskola
Jānis Bērziņš
25445114
janisberzins22@inbox.lv
Lietošanas mērķis
Izglītības un kultūras ēkas
Cena
Cena - 1,56 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 41,96 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 21.01.2020