Iznomā
Skrundas novads, Rudbāržu pagasts, Valsts mežs Rudbārži
Zemes gabala platība - 0.07 ha
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 25.02.2020.

Nomnieks: Ozola Inga

Līguma noslēgšanas datums: 24.02.2020

Līguma darbības termiņš līdz: 23.02.2026

Zemes platība: 0,07


Publicēts lēmums 25.02.2020.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Ozola Inga

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 28,32 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 23.02.2026.

Kontaktpersona: Ar cieņu,
Baiba Zūna
Zemes lietojuma speciāliste
Mobilais tālrunis +37129489366
E-pasts: lvm.lvb.zuna

Zemes platība: 0,07


28,32 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 14.02.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6282 003 0055
Zemes gabala platība - 0.07 ha
Maksimālais nomas termiņš - 22.02.2026
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
28,32 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
0.07 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62820040041
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
0.07 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62820040041
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Baiba Zūna
29489366
b.zuna@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 28,32 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 21.02.2020