Iznomā
Skrundas novads, Rudbāržu pagasts, Valsts mežs Rudbārži
Zemes gabala platība - 0.07 ha
28,32 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 14.02.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6282 003 0055
Zemes gabala platība - 0.07 ha
Maksimālais nomas termiņš - 22.02.2026
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
28,32 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
0.07 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62820040041
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
0.07 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62820040041
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Baiba Zūna
29489366
b.zuna@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 28,32 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 21.02.2020