Pārdod
Madonas novads, Ļaudonas pagasts, "Pastiļu Birzumnieki"
Zemes gabala platība - 10. ha
29 700,00 EUR
Publicēts 23.02.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 7070 003 0108
Zemes gabala platība - 10. ha
Cita objektu raksturojoša informācija
Zemes iegādes izsoles dalībnieks reģistrējas vietnē www.zeme.altum.lv, lai piedalītos izsolē par iegādes tiesībām un veic vismaz vienu solījumu.
Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju.
Papildus informācija:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70700030005
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 43
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 09.03.2021
Laiks: 08:00
Pirmā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Tiek pārdota atdalāma zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7070 003 0005, kas tiks nodalīta no nekustamā īpašuma “Pastiļu Birzumnieki”, ar kadastra Nr. 7070 003 0108, atsevišķā īpašumā ar vienu zemes vienību 10.0 ha platībā.

Pēdējam nomniekam ir priekšroka īpašuma iegādei par augstāko nosolīto maksu normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 09.03.2021 10:00
Piezīmes
Lietošanas mērķis – Lauksaimniecības zeme
Kontakti
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 29233174
zemesfonds@altum.lv

Cena
Cena - 29 700,00 EUR