Sludinājumi

Meklēšana
Adrese:

Cena

no -- Līdz --

Platība

no -- Līdz -- m2
Nosaukums
Datums
Informācija
Piezīmes
Iznomā Ludzas novads, Ludza, Stacijas iela 46
Publicēts lēmums par Iznomā - Ludzas novads novads, Ludza, Stacijas iela 46
27.01.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apsardzes serviss"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 1,33 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 1,33 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 01.02.2021.

Ēkas kadastra apzīmējums: 6801 006 0226 001
Telpu platība kopā m2: 13.6
Iznomā Valkas novads, Zvārtavas pagasts,
Noslēgts līgums par Iznomā - Valkas novads, Zvārtavas pagasts "Rītiņi"
27.01.2021.

Nomnieks: Nomnieks:
Aldis Zubovs
Līguma noslēgšanas datums 04.01.2021
Līgums noslēgts līdz 31.12.2025

Līguma noslēgšanas datums: 01.01.1970

Līguma darbības termiņš līdz: 01.01.1970

Zemes platība: 38.95
Iznomā Valkas novads, Zvārtavas pagasts,
Publicēts lēmums par Iznomā - Valkas novads, Zvārtavas pagasts "Rītiņi"
27.01.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Nomnieks:
Aldis Zubovs
Līguma noslēgšanas datums 04.01.2021
Līgums noslēgts līdz 31.12.2025

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 1,00 EUR gadā (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 2,00 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.12.2025.

Kontaktpersona: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ina Alksne
tel. 67774103
ina.alksne@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Piezīmes:
Mērķis – Lauksaimnieciskā darbība

Zemes platība: 38.95
Iznomā Ventspils novads, Užavas pagasts,
Noslēgts līgums par Iznomā - Ventspils novads, Užavas pagasts "Vecmuižas"
27.01.2021.

Nomnieks: Nomnieks:
ZS STRĒĻI
reģ. Nr. 41201005312
Līguma noslēgšanas datums 04.01.2021
Līgums noslēgts līdz 31.12.2025

Līguma noslēgšanas datums: 01.01.1970

Līguma darbības termiņš līdz: 01.01.1970

Zemes platība: 21.67
Iznomā Ventspils novads, Užavas pagasts,
Publicēts lēmums par Iznomā - Ventspils novads, Užavas pagasts "Vecmuižas"
27.01.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Nomnieks:
ZS STRĒĻI
reģ. Nr. 41201005312
Līguma noslēgšanas datums 04.01.2021
Līgums noslēgts līdz 31.12.2025

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 1,00 EUR gadā (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 1,00 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.12.2025.

Kontaktpersona: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ina Alksne
tel. 67774103
ina.alksne@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Piezīmes:
Mērķis – Lauksaimnieciskā darbība

Zemes platība: 21.67
Iznomā Daugavpils novads, Demenes pagasts,
Noslēgts līgums par Iznomā - Daugavpils novads, Demenes pagasts "Zemenes-1"
27.01.2021.

Nomnieks: Nomnieks:
ZS Bites
reģ. Nr. 41501016090
Līguma noslēgšanas datums 04.01.2021
Līgums noslēgts līdz 31.12.2025

Līguma noslēgšanas datums: 01.01.1970

Līguma darbības termiņš līdz: 01.01.1970

Zemes platība: 11.3
Iznomā Daugavpils novads, Demenes pagasts,
Publicēts lēmums par Iznomā - Daugavpils novads, Demenes pagasts "Zemenes-1"
27.01.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Nomnieks:
ZS Bites
reģ. Nr. 41501016090
Līguma noslēgšanas datums 04.01.2021
Līgums noslēgts līdz 31.12.2025

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 430,00 EUR gadā (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 480,00 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.12.2025.

Kontaktpersona: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ina Alksne
tel. 67774103
ina.alksne@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Piezīmes:
Mērķis – Lauksaimnieciskā darbība

Zemes platība: 11.3
Iznomā Viļakas novads, Vecumu pagasts,
Noslēgts līgums par Iznomā - Viļakas novads, Vecumu pagasts "Oškalni"
27.01.2021.

Nomnieks: Nomnieks:
SIA ĶIRA
reģ. Nr. 43203002130
Līguma noslēgšanas datums 04.01.2021
Līgums noslēgts līdz 31.12.2025

Līguma noslēgšanas datums: 01.01.1970

Līguma darbības termiņš līdz: 01.01.1970

Zemes platība: 21.22
Iznomā Viļakas novads, Vecumu pagasts,
Publicēts lēmums par Iznomā - Viļakas novads, Vecumu pagasts "Oškalni"
27.01.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Nomnieks:
SIA ĶIRA
reģ. Nr. 43203002130
Līguma noslēgšanas datums 04.01.2021
Līgums noslēgts līdz 31.12.2025

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 1,00 EUR gadā (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 1,00 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.12.2025.

Kontaktpersona: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Piezīmes:
Mērķis – Lauksaimnieciskā darbība

Zemes platība: 21.22
Iznomā Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts,
Noslēgts līgums par Iznomā - Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts "Leišuri"
27.01.2021.

Nomnieks: Nomnieks:
ZS Liepiņas
reģ. Nr. 43601013953
Līguma noslēgšanas datums 04.01.2021
Līgums noslēgts līdz 31.12.2025

Līguma noslēgšanas datums: 01.01.1970

Līguma darbības termiņš līdz: 01.01.1970

Zemes platība: 14.10
Iznomā Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts,
Publicēts lēmums par Iznomā - Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts "Leišuri"
27.01.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Nomnieks:
ZS Liepiņas
reģ. Nr. 43601013953
Līguma noslēgšanas datums 04.01.2021
Līgums noslēgts līdz 31.12.2025

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 1,00 EUR gadā (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 1,00 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.12.2025.

Kontaktpersona: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ina Alksne
tel. 67774103
ina.alksne@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Piezīmes:
Mērķis – Lauksaimnieciskā darbība

Zemes platība: 14.10
Iznomā Ventspils novads, Ugāles pagasts,
Noslēgts līgums par Iznomā - Ventspils novads, Ugāles pagasts "Igaunīši"
27.01.2021.

Nomnieks: Nomnieks:
ZS KALNIŅI
reģ. Nr. 41201007883
Līguma noslēgšanas datums 04.01.2021
Līgums noslēgts līdz 31.12.2025

Līguma noslēgšanas datums: 01.01.1970

Līguma darbības termiņš līdz: 01.01.1970

Zemes platība: 15.65
Iznomā Ventspils novads, Ugāles pagasts,
Publicēts lēmums par Iznomā - Ventspils novads, Ugāles pagasts "Igaunīši"
27.01.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Nomnieks:
ZS KALNIŅI
reģ. Nr. 41201007883
Līguma noslēgšanas datums 04.01.2021
Līgums noslēgts līdz 31.12.2025

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 1,00 EUR gadā (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 1,00 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.12.2025.

Kontaktpersona: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Piezīmes:
Mērķis – Lauksaimnieciskā darbība

Zemes platība: 15.65
Iznomā Rīga, Hipokrāta 2
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Hipokrāta 2
22.01.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA Kafe Serviss, reģ.Nr. 40003419037

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 3,00 EUR (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 10,00 EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 28.02.2021.

Kontaktpersona: R.Ošenieks, t.67303105

Ēkas kadastra apzīmējums: 01001222078001
Telpu platība kopā m2: 30.5
Iznomā Rīga, Eksporta iela 6 - Biroja telpas 5.stāvā
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Eksporta iela 6 - Biroja telpas 5.stāvā
22.01.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA TC INVEST

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 3,50 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 3,75 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 19.02.2021.

Kontaktpersona: 80002000

Stāvs: 5
Telpu grupa: 010
Telpu nr.: 9
Telpu platība kopā m2: 25
Iznomā Rīga, Krišjāņa Barona iela 54/58 AUTOSTĀVVIETAS
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Krišjāņa Barona iela 54/58 AUTOSTĀVVIETAS
22.01.2021.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Elizabetes iela 2, AUTOSTĀVVIETAS
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Elizabetes iela 2, AUTOSTĀVVIETAS
22.01.2021.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības iela  188 - Liters 004, 1. stāva telpas, ieeja no  Kr.Barona ielas
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Brīvības iela 188 - Liters 004, 1. stāva telpas, ieeja no Kr.Barona ielas
22.01.2021.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Brīvības iela  188 - Liters 004, 2.stāva telpas, ieeja no Kr.Barona ielas
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Brīvības iela 188 - Liters 004, 2.stāva telpas, ieeja no Kr.Barona ielas
22.01.2021.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Stabu iela 18 - Biroja telpas 4. stāvā
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Stabu iela 18 - Biroja telpas 4. stāvā
22.01.2021.

Nav nomas tiesību pretendentu.

1