NĪ Valdītāja lietotāja izveides kārtība

Lai NĪ valdītājs saņemtu galvenā lietotāja piekļuves rekvizītus, nepieciešams no iestādes oficiālās elektroniskā pasta adreses uz elektroniskā pasta adresi vni.lvvni nosūtīt šādu informāciju:

1. iestādes nosaukums;
2. iestādes juridiskā adrese;
3. iestādes reģistrācijas numurs;
4. iestādes tālruņa numurs;
5. iestādes e-pasta adrese;
6. lietotāja vārds, uzvārds;
7. lietotāja amats;
8. lietotāja tālruņa numurs;
9. lietotāja e-pasta adrese;
 

E-pasta tēmas laukā ir jābūt norādei, ka tas ir Valsts vienota NĪ IS lietotāja izveides pieprasījums

 

Piekļuves rekvizīti tiek nosūtīti tikai uz e-pastā norādītā lietotāja e-pastu