previous image button
next image button
close fullscreen container

Būvniecības projektu vadība

Kvalitāte un drošība

Būvniecības inovācijas

Finanšu efektivitāte


Profesionāla būvniecības projektu vadība ietver visus būvniecības posmus, sākot ar idejas izvērtēšanu līdz pat atslēgu nodošanai pasūtītājam. VNĪ speciālisti atbildīgi pārrauga visu ēkas tapšanas procesu, sākot no pasūtītāja vajadzību apzināšanas un analīzes līdz pat veiksmīgi pabeigtiem būvdarbiem, kā arī garantijas laikā. Labas projektu vadības rezultāts ir teicamas kvalitātes būvdarbi un efektīvi izlietoti finanšu līdzekļi.

Pakalpojumu grozi

Projektu vadība

Ikvienu būvniecības projektu VNĪ speciālisti sāk ar klienta vajadzību apzināšanu un strukturēšanu, sniedzot kvalificētu vērtēju par izmaksām un iespējām piesaistīt finansējumu, prognozējamo, būvniecības ilgumu. Mēs izstrādājam būvniecības priekšlikumu atbilstoši jaunākajām tendencēm pasaulē un klienta vēlmēm, kā arī sniedzam kompetentus padomus, palīdzam precīzi formulēt projektēšanas un būvniecības uzdevumus, kā arī strādājam ar finansējuma piesaisti. Sekojam līdzi, lai būvprojekta izstrādes laikā tiktu ievērotas klienta vēlmes, projekts būtu reāli īstenojams, bet pēc tam – profesionāli organizējam un uzraugām būvdarbus.

Finansējuma piesaiste

Būvniecības projektu īstenošanai, atkarībā no konkrētā objekta specifikas, piesaistām VNĪ, valsts budžeta vai ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļus. Būvniecības projektus līdzfinansējam kā kredītu, šim nolūkam izmantojot vai nu savus vai arī pašu piesaistītus līdzekļus. Visbiežāk šādos gadījumos kredīts ir jāatmaksā ilgtermiņā, tas tiek iekļauts nomas maksā, ko klients maksā par telpu izmantošanu. Būtisks fnansējuma avots ir vairāki ārvalstu finanšu instrumenti: Eiropas Reģionālās attīstības fonds; Eiropas teritoriālās sadarbības programmas, piemēram, Latvijas—Lietuvas—Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma, Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma; Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments; Iekšējās drošības fonds. Savukārt, ja klienta būvniecības ieceru īstenošana ir plānota no attiecīgās nozares valsts budžeta līdzekļiem, konsultējam un palīdzam pareizi izveidot finansējuma piesaistes dokumentus.