previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Projekta mērķis – modernizēt robežšķērsošanas vietu “Grebņeva”, lai nodrošinātu efektīvu robežšķērsotāju plūsmu. Šim nolūkam robežšķērsošanas vietā tiks izbūvēts ar modernām kontroles tehnoloģijām aprīkots pārbaudes paviljons un pasažieru autobusu termināls.

Robežšķērsošanas vietā tiks demontēti esoši paviljoni, to vietā tiks izbūvēti četri jauni paviljoni (pa diviem katrā virzienā) ar atsevišķu piebūvi aprīkojuma uzstādīšanai, kas nodrošinās biometrisko datu iegūšanu un pārbaudi diviem robežšķērsotājiem vienlaicīgi. Tāpat tiks demontēts esošais pasažieru autobusu termināls, tā vietā izbūvēts un pārbūvēts jauns termināls, kas būs aprīkots ar atbilstošu robežpārbaudes veikšanai paredzētu kabīņu (darba vietu) skaits.

Modernizētā robežšķērsošanas vieta “Grebņeva” ļaus efektīvāk nodrošināt robežas šķērsotāju kontroli, tā palielinot robežas drošību.

Latvija, līdz ar pārējām Eiropas Savienības valstīm, šobrīd ļoti aktīvi strādā pie vairākiem robežkontroles un robežšķērsošanas modernizācijas pasākumiem, kuru ieviešanu paredz jaunās Eiropas Savienības regulas. Kopā ar pārējām ES dalībvalstīm mēs modernizējam ne tikai informācijas sistēmas datu apmaiņai nacionālajā un starptautiskajā līmenī, bet veicam arī būtiskus pārbūves un aprīkojuma iegādes pasākumus pašos robežkontroles punktos, lai efektivizētu un padarītu raitāku ne tikai robežšķērsotāju plūsmu, bet būtiski uzlabotu arī robežsargu darba apstākļus. Pirmie ieguvumi robežšķērsotājiem būs sagaidāmi jau šī gada beigās, kad Latvija kopā ar pārējām dalībvalstīm vienoti ieviesīs jaunus tehnoloģiskos datu apmaiņas risinājumus un pakāpeniski tiks pabeigti arī pārbūves un aprīkošanas darbi robežšķērsošanas punktos.

Līga Lapiņa,
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšniece. 

Projekta statuss

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2020
2021
2022
2022
2022
Projekta sagatavošana
2020
Būvprojekta izstrāde
2021
Būvdarbi
2022
Nodošana ekspluatācijā
2022
Nodošana klientam
2022

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
Robežšķērsošanas vieta “Grebņeva” modernizācijas projekts tiek īstenots Iekšējās drošības fonda 2014.–2020.gada programmas projekta Nr. IC/IDF/2020/6 „Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana” ietvaros.

Projekta mērķis:
Veikt Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) un tās tehniskās platformas modernizāciju, un papildināt to ar valsts vienoto saskarni ar Eiropas centrālo ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), nodrošinot Šengenas robežu kodeksa nosacījumu izpildi, vienlaikus nodrošināt Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) pilnveidi.

Projekta īstenošanas laiks: 
16.09.2020. – 31.12.2022.

Finansējums:
7 668 038 EUR
86,07% apmērā 6 599 767,00 EUR apmērā ES fondu finansējums.
13,93% apmērā 1 068 271,00 EUR ir valsts budžeta finansējums.
2 002 878 EUR projekta neattiecināmās izmaksas.